Neber úplatky

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Nešlápněte do hovna.jpg Nepotěšil jsi mne chlapče, ale ani já tě nepotěším. Najde se nějaký hrdobec, který SPRASÍ tento článek?

Korupce

Jáchyme hoď ho do stroje[edit]

Ve filmu Jáchyme hoď ho do stroje, je scéna, kde je věta, neber úplatky, neber úplatky nebo se z toho zblázníš, tato věta se stala velmi populární.

Příčiny a následky korupce[edit]

Problém s úplatky není ale nový, pokud budeme číst historické materiály tak zjistíme, že je zde problém s korupcí a pokrytectvím už mnoho tisíciletí, logicky musí mít tento problém nějakou příčinu? Tou příčinou jsou vždy výhody získané díky protekci, ten, kdo má zde nějaké výhody jich využívá k tomu, aby bral úplatky. Bible Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu. Buď dalek každého podvodu; nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním. Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.

David Rath[edit]

David Rath je český lékař, odborář a politik, bývalý ministr a krajský hejtman, roku 2019 pravomocně odsouzený za korupci při zadávání veřejných zakázek. V letech 2006 až 2013 byl poslancem zvoleným na kandidátce České strany sociálně demokratické, jejímž členem byl v letech 2006–2012; od roku 2012 působil jako bezpartijní. Předtím byl v letech 1991–1994 členem ODS a v letech 1996–1997 strany SD-LSNS. V letech 2005–2006 zastával jako nestraník úřad ministra zdravotnictví v Paroubkově vládě. V polovině 90. let zakládal Lékařský odborový klub, jehož se stal předsedou, a poté byl v období 1998–2005 dvakrát zvolen do funkce prezidenta České lékařské komory.

Kasty a třídy[edit]

Pokud je na trhu nedostatek nějakých specialistů s vysokým vzděláním tak dochází k tomu, že zaměstnavatelé uplácejí vysokými platy tyto specialisty, opak je u zaměstnanců, kterých je na trhu práce nadbytek, zde dochází k tomu, že tito zaměstnanci mají ubohé platy, ze kterých je obtížné existovat.

Protekce[edit]

Často je zde snaha o to získat díky protekci vysokou funkci a tím i vysoký plat za málo práce, peníze egoistům nesmrdí. V současnosti je zde problém s virtuálními zločinci, co napadnou nějakou bohatou organizaci a zablokují její řídící systém a požadují za odblokování výkupné, zločinci se modernizovali, a tak používají moderní metody, jak na společnosti parazitovat.

Reklama[edit]

Reklama nám přeprogramovala myšlení, a tak z nás učinila ubohé loutky s nulovou hodnotou, vše je zde o náhražkách, nahradili jsme; pravdu za lež, lásku za nenávist, moudrost za hloupost, radost za smutek, praxi za teorie, profesionalitu za amatérismus atd. to vše jistě musí mít nějakou příčinu a tou příčinou jsou výhody které lidi rozdělují na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole.

Transparency International[edit]

Transparency International je mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu. TI také podporuje změny k větší integritě v hospodářství, politice a společnosti. Index vnímání korupce nám ukazuje, jak na tom každý stát je.