Rakousko-uherský důkaz

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Za Rakouska se prdělo líp!

Pravdivost jakékoli věty je možné potvrdit Rakousko-uherským důkazem.

Rakousko-uherský důkaz má dvě fáze následující v rychlém sledu po sobě:

  1. Pořádně si prdnout.
  2. Říct: „Je to pravda!“

Jednotlivé fáze mohou být provedeny jednou osobou nebo dvěmi různými osobami blízko sebe.

Platnost[edit]

Rakousko-uherský důkaz platí absolutně a neomezeně, dokonce má větší váhu než Cibulkovo siderické informační kyvadlo. Může být překonán pouze silnějším Rakousko-uherským důkazem.

Výpočet síly Rakousko-uherského důkazu[edit]

Síla Rakousko-uherského důkazu je dána následující rovnicí:

kde:

HP = hlasitost prdu v decibelech

DP = délka prdu v sekundách

OH = obvod hýždí prdící osoby v centimetrech

VPO = věk prdící osoby v letech

FVPO = faktor věku prdící osoby

FPPO = faktor pohlaví prdící osoby; u mužů FPPO = 1, u žen

PUCH = obsah sirovodíku, amoniaku, skatolu a merkaptanů ve vzduchu v %

HM = hlasitost pronesení věty „Je to pravda!“ v decibelech

VMO = věk mluvící osoby v letech

FVMO = faktor věku mluvící osoby

FPMO = faktor pohlaví mluvící osoby; u mužů FPMO = 1, u žen


Pokud prdění a následné pronesení věty „Je to pravda!“ provádí jedna osoba, tak se rovnice zjednodušuje na následující tvar: