Cesta odnikud nikam

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Cesta odnikud nikam (angl. The Way From Odnikud To Nikam) je starověká trasa, která nikde nezačíná a ani nikam nevede. Stavbu této cesty měl započít jakýsi římský konzul (jeho jméno se bohužel nedochovalo) a zároveň stavitel, jenž pojal ambiciózní úmysl spojit Odnikud s Nikamem. Jeho úsilí nebylo marné.

Nepříjemné pravdy[edit]

Ač římský konzul stihl trasu vybudovat ještě za svého života, pár měsíců před smrtí se dozvěděl onu hrůznou pravdu. Jím vybudované životní dílo nikam nevedlo, a tudíž nevedlo ani do jeho milovaného, rodného Říma. Před skonem mu jeho synové a dcery slíbili, že nepoleví, a že cesta jednou jistě povede také do Říma. Tento slib však nebyl nikdy dodržen a důvody byly četné; Římská říše měla jiné problémy, po konzulově smrti přišla recese, vzniklo Ředitelství silnic a dálnic, Odnikud bylo vypleněno Vizigóty…

A tak přišlo o život jedno krásné rčení. Všechny cesty vedou do Říma. Kromě jedné.