Chrochtovití

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Chrochtovití
Gruntlapisata

Vědecká klasifikace
Říše: živočichové (animalia)
Kmen: nezařaditelní (nonclassificabile)

Chrochtovití jsou zvláštní čeleď neidentifikovatelných živočichů žijící téměř po celém světě. Víme o nich opravdu jen málo a vědci říkají, že prý nepochází z našeho světa.

Info[edit | edit source]

Tato čeleď zahrnuje živočichy, které jde jen stěží identifikovat, co jsou zač, jak se rozmnožují, co dělají a jak jsou inteligentní. U některých druhů je tyto informace zjistit trošku snazší, u některých je to takřka nemožné. Pravděpodobně nejsou z tohoto světa, avšak se zde dokonale zabydleli a jsou dokonale přizpůsobiví. Dnešní druhy jsou pojmenovány většinou podle prvků z lidské civilizace a kultury, protože se nám začali právě přizpůsobovat a dělit se a druhy, které jsme jmenovali podle jejich výskytu a přizpůsobení. Na našem světě jsou přibližně 214 169 258,004 72 (± 10 000) let (dle thoriové datace pomocí isotopu 232Th), což z nich činí živočichy patřící mezi první na Zemi. Před tou hromadou miliónů let tu žili podle zkoumání dnešních druhů pouze dva odlišné druhy, tzv. pradruhy a z nich se pak začali s příchodem lidí oddělovat další druhy, které jsme si my pojmenovali. Někteří už jsou tak přizpůsobeni naším podmínkám, že nám ani nemůžou vadit.

Ochrana[edit | edit source]

Pro ochranu a zkoumání Chrochtů existuje jediná organizace Chrochtotron, díky které víme většinu informací ohledně všech druhů Chrochtů.

Druhy[edit | edit source]

Na naší planetě se, pokud je známo, vyskytují a u lidí zabydleli 4 druhy:

Původní pradruhy[edit | edit source]

Vyhynulé druhy

Třeba však časem budou objeveni další chrochtové. Již nyní se vyskytuje alespoň teorie, že chrochtem může být i řvout domácí v duchovním (beztělesném) vývojovém stadiu.