Hausnumero

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Využití hausnumera v praxi

Hausnumero je jakékoliv číslo, které se nezakládá na ničem, např. 187, 9681, 83 (prvočíslo), 849, 615, 456, 41 (zase prvočíslo), 3254, 94124 nebo 598451. Nelze říci, že hausnumero je to stejné co náhodné číslo, protože náhodně vylosovaná čísla většinou nebývají hausnumera. Když při losování náhodného čísla od 1 do 100 vyjde 59, tak se nejedná o hausnumero, pokud ale vyjde 159, tak se jedná o hausnumero. Hausnumera jsou většinou osmimístná nebo desetimístná čísla, protože kalkulačky bývají většinou osmimístné nebo desetimístné. Dříve mohla být hausnumera pouze přirozená čísla, v dnešní době se může jednat o jakékoliv reálné číslo, které je napsáno číselně.

Při sčítání dvou hausnumer vyjde také hausnumero. To stejné platí i pro všechny ostatní operace, jako odčítání, násobení i dělení. Hausnumero vyjde i v případě, kdy se hausnumero sčítá s jiným číslem, které hausnumero není. Opět platí i pro jiné operace. A dokonce může vyjít hausnumero i z čísel, která hausnumera nejsou tím, že se sečtou, ale měla se místo toho odečíst nebo vydělit nebo se měla sečíst jiná dvě čísla nebo se měla doopravdy sečíst, ale nikdo neví proč nebo došlo k výpočetní chybě, například k překlepu na kalkulačce nebo špatnému přečtení čísla z papírku, třeba protože bylo nečitelně naškrábáno, nebo se do něj rozlila káva.

Hausnumero v matematice[edit]

Hausnumera se v matematice často používají ke zkrácení výpočtu. Tento výpočet se jednoduše provádí tak, že se takzvaně střelí nějaké hausnumero. Tento výpočet sice není tak přesný, ale je velice rychlý a lze použít pro matematické výpočty všeho druhu. Hausnumero se vypočítá podle následujícího vztahu:

Hausnumero vypocet.png

H: hausnumero, D: číslo popisné, O: obědová konstanta, i: číslo výpočtu, H': předchozí hausnumero, ř: řádový opravný činitel

Konstanta D, číslo popisné, záleží na tom, na jaké adrese dotyčný člověk bydlí. Pokud je dotyčný bezdomovec, dosazuje nulu. Obědová konstanta O záleží na tom, co měl dotyčný naposled k obědu. Pořadí písmen v abecedě se sečtou a vyjde obědová konstanta. Pokud si dotyčný už nepamatuje, co měl naposled k obědu, nebo nikdy neobědval, rovná se obědová konstanta nule. Číslo výpočtu i záleží na tom, kolik výpočtů hausnumer dotyčný ten den provedl. Bylo dohodnuto, že o půlnoci, v 0:00 UTC, se restartuje hodnota na jedničku a při každém výpočtu se pro dotyčného zvyšuje. Tím se mění i hodnota předchozího hausnumera, která se, na rozdíl od čísla výpočtu, nikdy nerestartuje. Pokud dotyčný ještě nikdy žádné hausnumero nepočítal, nebo si předchozí výsledek nepamatuje, tak se rovná obědové konstantě. Řádový opravný činitel ř se dosazuje podle toho, kolik má hausnumero zhruba vyjít. Pro tyto účely je i povoleno si vypočítat zbytek výrazu, aby bylo jednodušší řádový opravný činitel určit.

Příklady hausnumer[edit]

11.370925, 10.835434, 23.328428, -67.171967, -35.864025, 63.244698, 13.155376, 10.269526, 16.594440, -831.990112, -32.777866, -1382.969238, 16.457855, 10.265462, 13.237958, 65.553398, -35.692211, -68.975487, 23.054264, 10.823473, 11.430329, 30.144287, -48.518188, -40.946487, 39.623611, 12.090892, 10.509789, 19.558510, -112.598503, -33.659088, 128.417603, 14.465488, 10.212424, 14.773233, 160.363358, -33.396873, -131.782379, 18.960180, 10.462566, 12.263963, 42.490242, -39.830593, -50.847218, 28.696384, 11.323268, 10.919907, 24.016897, -64.153481, -36.378117, 59.274345, 13.037110, 10.309234, 16.920048, -465.772736, -32.857185, 4133.938965, 16.213966, 10.268773, 13.416238, 70.703590, -35.371063, -72.907394, 22.510242, 10.788267, 11.532187, 31.264269, -47.226677, -41.852818, 37.986912, 12.003790, 10.563640, 20.017244, -102.982994, -33.919910, 113.403954, 14.291385, 10.229556, 15.009011, 192.087357, -33.292366, -149.189026, 18.604126, 10.444566, 12.396626, 44.672485, -39.187817, -52.622963, 27.826494, 11.262715, 10.993764, 24.716938, -61.399895, -36.894253, 55.718842, 12.912264, 10.342518, 17.245867, -324.733765, -32.934235, 823.333740, 15.969509, 10.267499, 13.592566, 76.626793, -35.060055, -77.343765, 21.982580, 10.749830, 11.631791, 32.449875, -46.019913, -42.809940, 36.464703, 11.915069, 10.615405, 20.489979, -94.985680, -34.193314, 101.443924, 14.118727, 10.244944, 15.248531, 238.699478, -33.199089, -172.137131, 18.258049, 10.425345, 12.530083, 47.061558, -38.582638, -54.554550, 27.002283, 11.201839, 11.067451, 25.451288, -58.916904, -37.440380, 52.545399, 12.788962, 10.375381, 17.581541, -250.050186, -33.025208, 455.446655, 15.731367, 10.265933, 13.772369, 83.551666, -34.770935, -82.423851, 21.477262, 10.711604, 11.732697, 33.718029, -44.901535, -43.835106, 35.053387, 11.827730, 10.667671, 20.982607, -88.245514, -34.487610, 91.704910, 13.950296, 10.260634, 15.494987, 314.007874, -33.122765, -203.830627, 17.924417, 10.406636, 12.666432, 49.697449, -38.017937, -56.672428, 26.223656, 11.142198, 11.142508, 26.226358, -56.673687, -38.023579, 49.700634, 12.668657, 10.409053, 17.929714, -203.827408, -33.133957, 313.956238, 15.500833, 10.265121, 13.957206, 91.766747, -34.505898, -88.307320, 20.994669, 10.674525, 11.835994, 35.080994, -43.866467, -44.938931, 33.743687, 11.742643, 10.721288, 21.498150, -82.494408, -34.806324, 83.625725, 13.786866, 10.277337, 15.749798, 456.333588, -33.065243, -250.460907, 17.603617, 10.389065, 12.806564, 52.623859, -37.493023, -59.007385, 25.488266, 11.084360, 11.219589, 27.047157, -54.640976, -38.648586, 47.138210, 12.551853, 10.444060, 18.292009, -172.412704, -33.262348, 239.063751, 15.278216, 10.265515, 14.147921, 101.673630, -34.265339, -95.203079, 20.534115, 10.639000, 11.942244, 36.551258, -42.908524, -46.131397, 32.526203, 11.660164, 10.776678, 22.039053, -77.534180, -35.151867, 76.818329, 13.628684, 10.295403, 16.013926, 826.765930, -33.027351, -325.832581, 17.295458, 10.372937, 12.951022, 55.893059, -37.006340, -61.594784, 24.793335, 11.028592, 11.299069, 27.918598, -52.793320, -39.319645, 44.819427, 12.438749, 10.480696, 18.669771, -149.682800, -33.411613, 192.717682, 15.063504, 10.267362, 14.345121, 113.855431, -34.049084, -103.395752, 20.094606, 10.605236, 12.051813, 38.142700, -42.021667, -47.423141, 31.392281, 11.580454, 10.834108, 22.607651, -73.215958, -35.526306, 71.006516, 13.475794, 10.315043, 16.288170, 4181.445312, -33.009533, -468.303986, 16.999554, 10.358427, 13.100212, 59.569473, -36.556129, -64.476921, 24.136093, 10.975031, 11.381209, 28.845888, -51.108982, -40.041031, 42.712067, 12.329409, 10.519153, 19.064259, -132.482086, -33.582767, 161.217880, 14.856545, 10.270812, 14.549322, 129.195267, -33.856754, -113.285698, 19.675070, 10.573354, 12.164986, 39.871220, -41.200321, -48.826035, 30.334148, 11.503583, 10.893765, 23.206341, -69.425964, -35.931637, 65.988503, 13.328147, 10.336396, 16.573280, -1389.596436, -33.012093, -839.141907, 16.715439, 10.345642, 13.254477, 63.734066, -36.140636, -67.705482, 23.513912, 10.923746, 11.466210, 29.834734, -49.569443, -40.817303, 40.789238, 12.223832, 10.559567, 19.476742, -119.018982, -33.776741, 138.422165, 14.657125, 10.275968, 14.760993, 149.099182, -33.687908, -125.455803, 19.274427, 10.543422, 12.282001, 41.755329, -40.439438, -50.353645, 29.344889, 11.429574, 10.955799, 23.837679, -66.075859, -36.369923, 61.613514, 13.185648, 10.359565, 16.869989, -600.004028, -33.035275, -4197.559570, 16.442621, 10.334652, 13.414131, 68.490303, -35.758186, -71.344627, 22.924349, 10.874773, 11.554245, 30.891506, -48.158867, -41.653458, 39.028355, 12.121982, 10.602051, 19.908533, -108.200783, -33.994469, 121.166016, 14.465006, 10.282904, 14.980595, 175.951477, -33.542107, -140.789505, 18.891645, 10.515483, 12.403075, 43.816841, -39.734474, -52.021690, 28.418356, 11.358421, 11.020333, 24.504427, -63.095997, -36.843342, 57.766640, 13.048177, 10.384630, 17.179050, -384.360718, -33.079334, 1379.696045, 16.180607, 10.325506, 13.579476, 73.972763, -35.407242, -75.475182, 22.365150, 10.828125, 11.645469, 32.023380, -46.863693, -42.555050, 37.410339, 12.023802, 10.646695, 20.361031, -99.323151, -34.236935, 107.653152, 14.279935, 10.291676, 15.208586, 214.145386, -33.418941, -160.693726, 18.525736, 10.489565, 12.528417, 46.081699, -39.081375, -53.848572, 27.549088, 11.290103, 11.087481, 25.209610, -60.430794, -37.354271, 54.358776, 12.915603, 10.411659, 17.501244, -283.717957, -33.144543, 589.219299, 15.928918, 10.318243, 13.750813, 80.359879, -35.086384, -80.200554, 21.834246, 10.783802, 11.740026, 33.238503, -45.672241, -43.528324, 35.918972, 11.929223, 10.693583, 20.835724, -91.911644, -34.505192, 96.788162, 14.101662, 10.302330, 15.445442, 272.764252, -33.318066, -187.554489, 18.175776, 10.465681, 12.658228, 48.581062, -38.476501, -55.856014, 26.732222, 11.224590, 11.157348, 25.956564, -58.035343, -37.905312, 51.319786, 12.787789, 10.440709, 17.837395, -225.471405, -33.231224, 373.328918, 15.687088, 10.312887, 13.928445, 87.893471, -34.794331, -85.655334, 21.329737, 10.741797, 11.838060, 34.546196, -44.574417, -44.580353, 34.540386, 11.838173, 10.742787, 21.334232, -85.635017, -34.800385, 87.865036, 13.929938, 10.314907, 15.691654, 374.119690, -33.239174, -225.768417, 17.840893, 10.443841, 12.792712, 51.352695, -37.916607, -58.069904, 25.963419, 11.161844, 11.230034, 26.748995, -55.872967, -38.499340, 48.593693, 12.664599, 10.471835, 18.188377, -187.509140, -33.339760, 272.564423, 15.454677, 10.309462, 14.112683, 96.909752, -34.529926, -92.017990, 20.849886, 10.702097, 11.939711, 35.957176, -43.561451, -45.719196, 33.262653, 11.750575, 10.794383, 21.858309, -80.254967, -35.123787, 80.408249, 13.764524, 10.329441, 15.947740, 591.620483, -33.182034, -284.425873, 17.520273, 10.424048, 12.932077, 54.442852, -37.398792, -60.521351, 25.238800, 11.101826, 11.305638, 27.591028, -53.913437, -39.139561, 46.135300, 12.545896, 10.505086, 18.555132, -160.819183, -33.470596, 214.240677, 15.231262, 10.307985, 14.303853, 107.890320, -34.292141, -99.530479, 20.393097, 10.664685, 12.045121, 37.483849, -42.625706, -46.954086, 32.075462, 11.666352, 10.848438, 22.409872, -75.595680, -35.476791, 74.085808, 13.605186, 10.345963, 16.214245, 1391.974243, -33.146484, -385.855988, 17.213160, 10.406304, 13.076536, 57.908821, -36.920460, -63.248081, 24.554888, 11.044495, 11.384261, 28.487289, -52.131611, -39.829544, 43.907696, 12.431546, 10.540510, 18.938663, -141.039871, -33.624256, 176.221069, 15.016448, 10.308472, 14.502294, 121.550446, -34.080059, -108.529160, 19.957907, 10.629545, 12.154435, 39.140640, -41.760490, -48.295673, 30.969864, 11.585427, 10.905023, 22.991018, -71.524620, -35.860954, 68.658882, 13.451702, 10.364505, 16.491749, -4125.077637, -33.132427, -603.525024, 16.918840, 10.390608, 13.226309, 61.822433, -36.479282, -66.296326, 23.908558, 10.989806, 11.466002, 29.442978, -50.506424, -40.573299, 41.880455, 12.321421, 10.578154, 19.340061, -125.803070, -33.801334, 149.483673, 14.809856, 10.310938, 14.708361, 139.000229, -33.892864, -119.495934, 19.542969, 10.596657, 12.267802, 40.944473, -40.959946, -49.756283, 29.938038, 11.507725, 10.964207, 23.604055, -67.939995, -36.277988, 63.951271, 13.303859, 10.385096, 16.780869, -838.961365, -33.139832, -1404.506836, 16.636658, 10.376960, 13.381627, 66.274994, -36.073185, -69.723366, 23.296993, 10.937721, 11.550962, 30.463961, -49.020081, -41.375332, 40.028267, 12.215395, 10.618066, 19.760502, -113.711983, -34.002529, 129.661957, 14.611131, 10.315396, 14.922431, 162.060852, -33.729862, -133.146484, 19.147049, 10.566001, 12.385376, 42.915287, -40.218899, -51.350288, 28.973135, 11.433171, 11.026060, 24.251532, -64.762321, -36.729820, 59.830151, 13.161453, 10.407764, 17.082268, -469.497559, -33.168743, 4116.871094, 16.365992, 10.365357, 13.542730, 71.384377, -35.700302, -73.601021, 22.717653, 10.888198, 11.639249, 31.556890, -47.657463, -42.240734, 38.329906, 12.113348, 10.660293, 20.201260, -103.889481, -34.228630, 114.385155, 14.419935, 10.321862, 15.144903, 193.942352, -33.590435, -150.591599, 18.769009, 10.537560, 12.507318, 45.076786, -39.532787, -53.094543, 28.069122, 11.361697, 11.090656, 24.936262, -61.928631, -37.218575, 56.193474, 13.024291, 10.432541, 17.396652, -327.211426, -33.219280, 828.171448, 16.106266, 10.355799, 13.709873, 77.305443, -35.358982, -78.020607, 22.168232, 10.841196, 11.730971, 32.729347, -46.405647, -43.175270, 36.767445, 12.015166, 10.704885, 20.663725, -95.757019, -34.480530, 102.254913, 14.235953, 10.330348, 15.376199, 240.879669, -33.474068, -173.653625, 18.407795, 10.511317, 12.633793, 47.457352, -38.897572, -55.008945, 27.220671, 11.293232, 11.158070, 25.661371, -59.388416, -37.746643, 52.961567, 12.892189, 10.459455, 17.724781, -251.871872, -33.291634, 458.410278, 15.856944, 10.348285, 13.883322, 84.245827, -35.047733, -83.100044, 21.646645, 10.796678, 11.826241, 33.989998, -45.253517, -44.185501, 35.325623, 11.920738, 10.751890, 21.149408, -88.917511, -34.759243, 92.393143, 14.058885, 10.340870, 15.616769, 316.793518, -33.380337, -205.544617, 18.062441, 10.487253, 12.764978, 50.091259, -38.309666, -57.117146, 26.423054, 11.227712, 11.228377, 26.430336, -57.100689, -38.316677, 50.071304, 12.764971, 10.488540, 18.067476, -205.249451, -33.386074, 316.002563, 15.617520, 10.342813, 14.063358, 92.490440, -34.765240, -88.994232, 21.150990, 10.754606, 11.925179, 35.348804, -44.191471, -45.278912, 33.991390, 11.829959, 10.801363, 21.659966, -83.089394, -35.065910, 84.220604, 13.888448, 10.353443, 15.867093, 460.409027, -33.308899, -252.503494, 17.732048, 10.465353, 12.901057, 53.020298, -37.765877, -59.447479, 25.672068, 11.165071, 11.301660, 27.247040, -55.031837, -38.931660, 47.472027, 12.642469, 10.519827, 18.425619, -173.568298, -33.502949, 240.591461, 15.387524, 10.339387, 14.250280, 102.441170, -34.510326, -95.910896, 20.679541, 10.714947, 12.027906, 36.817276, -43.211174, -46.464085, 32.753506, 11.742727, 10.853355, 22.197206, -78.067482, -35.401806, 77.339760, 13.724377, 10.368085, 16.127682, 834.879944, -33.259491, -328.459869, 17.415791, 10.445601, 13.042224, 56.295963, -37.263374, -62.034195, 24.963953, 11.105253, 11.378001, 28.115831, -53.154049, -39.594929, 45.122616, 12.524529, 10.553351, 18.800163, -150.649460, -33.642693, 193.917557, 15.166514, 10.338007, 14.444404, 114.683792, -34.281952, -104.135078, 20.230715, 10.677665, 12.134552, 38.408787, -42.305355, -47.750900, 31.602238, 11.658948,28.84724718