Humorník

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Definice[edit | edit source]

Jako humorníka lze označit člověka, jehož úroveň humoru, styl jeho humornosti a sebevědomí se blíží příslušným hodnotám, naměřeným u prasedenta Češské Republiky Miloše Zemana. V praxi je pro měření úrovně humornictví obvykle užívána komplexní veličina, jejíž jednotka, milizeman, má označení mZ. (Měření přímo v jednotkách Z se běžně nepoužívá, pro praktické použití je obvykle příliš veliká.)

Ačkoliv se může styl vtipů jednotlivých humorníků mírně lišit, jedno mají všichni společné, jejich humornost je zcela neneoriginální a druho či dokonce třetiplánová, takže pochopení jejich vysoce sofistikovaných šprýmů vyžaduje zvýšenou mozkovou činnost, intenzivní přemýšlení a vytříbený smysl pro tento typ humoru.

Citáty[edit | edit source]

  • "Víš, co to je, když to jede nahorů, je to červené, když to jede dolů, je to modré a když to stojí, je to žluté? Já taky ne, ale hezky to mění barvy" - Oblíbená folklorní anekdota typicklého humorníka.
  • "Koleje, koleje, bába tě poleje" - Ve vyšší humornické společnosti je často místo "bába tě poleje" uváděna věta "vrána tě posere" , po jejímž přidání sice tento rým již nezní tak libozvučně, nicméně celé větě to dodá na třaskavé humornosti.
  • "Baf" - Zřejmě nejkontroverznější humornický šprým, neboť někteří intelektuálnější příslušníci humornických kruhů pokládají tento žert za příliš málo sofistikovaný.
  • "Čech, Rus a Američan..." - Ikonický začátek mnoha oblíbených, nadmíru složitých a zdánlivě nehynoucích anekdot
ImagesFWQGL3PB.jpg

Chronické humorníkovatění[edit | edit source]

Chronické humorníkovatění často postihuje lidi osobnostního typu podobného tomu, kterým je obdařen prasedent Miloš Zeman. Jedná se zde o proces jakéhosi intelektuálního procitání, při kterém se z obyčejného plebejce stává humorník. Mnohé symptomy chronického humornictví můžeme vypozorovat například u většiny senilních alkoholiků, otravných dětí, či takzvaných šprýmovných dědků. Mezi tyto symptomy patří mimo jiné:

  • opakování toho samého vtipu pořád dokola
  • vyčerpávající záchvat smíchu po vyřčení své vlastní anekdoty
  • absence smíchu u okolního publika, které není schopno příliš složité anekdoty pochopit
  • neoblomné sebevědomí a nevyvratitelná domněnka, že právě pronesená anekdota je naprosto geniální a zasloužila by si uznalý potlesk
ImagesQRFCHRT5.jpg

Totální zhumorníkovatění může být i pozdním následkem prodělaného onemocnění těžkým dýmějovým humorem.

Protilék[edit | edit source]

Lidé v některých intelektuálně méně vyvinutých společnostech došli k závěru, že humorníkovatění je věc čistě negativní a je potřeba vyvinout proti němu protilátku. V Pražském Ústavu Pro Eliminaci Humorníků (ÚPEH) byla za několik let vytrvalého výzkumu vyvinuta celá řada účinných způsobů odstraňování humorníků a prevence šíření humorníkovatosti. Mezi nejúspěšnější patří například broukovnice, čichací benzín, či trinitroigelit. Z důrazného podnětu prasedenta republiky Miloše Zemana byla však činnost této instituce v květnu roku 2018 dobrovolně zastavena. Od tohoto okamžiku je Češská populace humorníků na vzestupu.