Jak je důležité mýti Filipa

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Kdovíkde, jemuž záletník vylil opičku přes protikladný závit, tak nedbale solil!“

- Nesmysl

Jenomže:

Filip není zelenina,
ohrada se chlípně stmívá,
chrchel v jícnu rujně zpívá,
mláto v blátě líže plž.
Mláto v blátě líže plž
Pimples.jpg

Kdyby záletník nesolil tak nedbale, nebylo by v blátě plže mlátolizného. Takto byl nebohý Filip, přestože fakt není ani trochu zeleninou, pokaždé při vylívání opičky zaprasen až běda, a ani rujná píseň chrchlu v jeho jícnu jej nemohla osvobodit z ohrady, stmívající se stále chlípněji a chlípněji.

Běžný prací prášek.jpg

Bylo jest třeba proto přikročiti k Filipově očistě. Tato bohužel musí být pravidelná a důkladná, protože mrcha záletník solí čím dál nedbaleji. V prvé fázi bylo použito běžného pracího prášku, leč Filip na něj začal být alergický a naskákaly na ňom příšerné nežidy. Druhá a třetí fáze nemohla být použita, protože ani na jedné nebylo naměřeno mluno, ony totiž řachly pojistky a přes protikladný závit je nešlo zašroubovat zpátky.

Po mnoha zkouškách a omylech se nakonec ukázalo, že nejlepčejší je mýti Filipa Omylem.

A je to!