Rektor

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Rektor (z latiny, rectum intestinum = poslední úsek tlustého střeva před jeho vyústěním) je titul fakt hodně zasloužilého spoluobčana-vzdělance.

Rektor univerzity[edit]

Rektor univerzity je vrcholným představitelem samosprávy. Ve svých rozhodnutích je omezen akademickým senátem. Jeho role spočívá především v tom, že na základě "habilitačního řízení" jmenuje docenty.

Rektory jmenovává prezident České republiky. Ten se ale na to může vy-..., aby jmenoval rektory, kteří se pak budou proti němu bouřit.

Rektor semináře[edit]

Rektor je rovněž označení vedoucího kněžského semináře. Praktický význam to má pouze pro bohoslovce nebo jejich rodiny.

Rektor kostela[edit]

Titul rektora kostela se zřizuje obvykle tam, kde je víc kněží při jednom kostele. Jako rektor je pak označen ten vedoucí, který ostatní řídí a koordinuje. Pro věřící nemá tento titul žádný význam.

Rektor Necykloverzity[edit]

Rektor je nejvyšší hlavoun. V rámci snah o absenci byrokracie nemá stanoveno žádné volební období. Rukou pracovitou proto Necykloverzitě vládne tak dlouho, dokud je to možné nebo potřebné. Nemá právo na rezignaci, neboť je funkce zbaven pouze tehdy, když opouští Necyklopedii (z logiky věci, bez svého přičinění). Pokud by se mu nechtělo odejít, nebo by odejít nemohl (bez bližší specifikace), může k němu být jmenován rektor-koadjutor. Rektorovi přísluší oslovení Vaše Magnificience, případnému rektorovi-koadjutorovi stejně tak, i když koadjutor užívá jinak titulu V pravdě ctihodný. Pokud rektor odejde, nastupuje koadjutor automaticky na jeho místo (bez dalšího potvrzení nebo jmenování).

V časech budoucích budiž rektor volen z profesorů, jak řádných, tak soukromých. V případě nutnosti ze všech nositelů titulu "NUDr.". Jiné podmínky nejsou stanoveny.

Rektor Necykloverzity především:

  • Ustanovuje kandidáty Necyklopedie (NUC.) a promuje doktory Necyklopedie (NUDr.)
  • Nominuje docenty a profesory věcně příslušnému Imperátorovi.
  • Všestranně koordinuje fungování Necykloverzity.

Současným rektorem je...kdo vlastně?