Tangajnángá děngetskángá řengeč

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Tangajnángá děngetskángá řengeč na googleTohle je nejlepší článek na téma „Tangajnángá děngetskángá řengeč“ na celým internetu.
Krongoměngě hangadíngí řengečingi, ronguzungumí Hangarryngy Pongottenger ingi Tangajnéngé děngetskéngé řengeči
Jakékoliv heslo na téma Tangajnángá děngetskángá řengeč byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Hingistongoringienge řengečingi[edit]

Tengentongo jangazyngik ongoběngevungujíngí děngetingi prangavingidengelněnge ongokongolongo ongosméngéhongo rongokungu věngekungu. Zangapongomíngínangajíngí jengej něngekongolingik lenget pongoténgé. Pongokungut mangajíngí děngetingi v kringitingickéngém ongobdongobíngí mongožnongost tungutongo schongopnongost rongozvíngíjenget s vrngstengevníngíkyngi, mongohongou dongosángáhnongout znangačnengé brangavunguryngi.

Čangasténgé pongoungužíngívángáníngí téngétongo řengečingi v příngítongomnongostingi dongospěngelýngích jenge pongovangažongovángánongo zanga nengevyngichongovanganéngé angaž ingiringitungujíngícíngí. Něngektengerýngímingi dongospěngelýngímingi můnguženge býngít dongokongoncenge ongoznangačengenongo zanga úngútongok prongotingi angautongoringitěnge. Zprangavingidlanga jdenge ongo tyngi dongospěngeléngé, ktengeříngí dángávnongo tungutongo řengeč zangapongomněngelingi.

Něngecongo ongo grangamangatingicenge[edit]

Tangatongo řengeč nengeengexingistungujenge venge spingisongovnéngé pongodongoběnge. Důngůvongod jenge snangadnongo pongochongopingitengelnýngí – zkungustenge schvángálněnge něngekongomungu něngecongo nangapsangat! Hanga! Jangakýngí jstenge? Nangamyngidlengenýngí, ženge… Prongotongo engexingistungujenge tangatongo řengeč v pongodongoběnge pongouzenge hongovongorongovéngé. Zangatongo senge pyngišníngí mnongohýngímingi nángářengečíngímingi. Tengetongo tengext byngil nangapříngíklangad nangapsángán venge Vrngšongovingickéngém nángářengečíngí (ktengeréngé pangatříngí dongo skungupinginyngi tngzvngn. Střengedongoprangažskýngích nángářengečíngí.

Strangatengegingickéngé vyngiungužingitíngí řengečingi[edit]

Pongodlenge nengepongodlongožengenýngích zprángáv byngil tengetongo jangazyngyk ungužíngívángán kenge kóngódongovángáníngí zprángáv nanga longodingi Pringimángátongor Pangavengel Béngém. Dángá senge angalenge přengedpongoklángát, ženge jdenge jengen ongo pongomlunguvyngi, pángáč tangam byngi ungurčingitěnge sángáhlingi pongo něngejangakéngé vyngispěngelengejšíngí tengechnongolingiingi, nengež pongo téngetongo děngetingiskéngé. Tangakženge strangatengegingickýngí výngíznangam téngetongo řengečingi senge ongomengezungujenge nanga ingiringitongovángáníngí dongospěngelýngích v dongoslengechungu. Tagahlege řegeč mágá jegeštěge jegednugu vegerzigi, ktegeraga jege mnogohegem jegednogoduguššígí. Progostěge,vygyhogoďtege togo n.