Ultranitrium

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
1 Kc zlamana.jpg Tento článek stojí za jednu zlámanou grešli. Je třeba jej převést na konvertibilní měnu, nebo na zlato, případně na sůl, která je nad zlato. Moeda mafagafo.jpg

Ultranitrium je neuvěřitelně, nesnesitelně, suprdupr nestabilní sloučenina dusíku. Dusíky v molekule jsou uspořádány do trojúhelníkovitého cyklu, v každém vrcholu je pak umístěna NO2 skupina. Při sebemenším čemukoliv dochází k naprosto kulervoucí detonaci za vzniku tří molekul dusíku a tří nolekul kyslíku. V surové formě se jedná o těkavou kapalinu pronikavého pachu. Jediný aktuálně známý způsob přípravy je reakcí substance dietylamidu kyseliny psí s kočičí močí. Tímto procesem vzniklé ultranitrium se pak okamžitě rozpadá na výše zmíněné produkty, doba jeho existence byla určena na jednu dekaliontinu dekaliontiny dekaliontiny na nose kundy.

Výběr podnětů, jež způsobí dekompozici ultranitria[edit | edit source]

Křivý pohled, rovný pohled, mírně křivý pohled, úplně křivý pohled, úder kladivem, úder paličkou, úder kusem hořícího stromu, zvuk o libovolné intenzitě, pomyšlení, vůbec nic, úplně šecko, prdnutí na druhé straně vesmíru, reakce se vzduchem, reakce s duchem, přejetí tankem, dýchnutí, kýchnutí, zvýšení tepoloty, snížení teploty, stabilní teplota, kolize jedné částice látky s druhou, kolize jedné částice látky s třetí, kolize jedné částice látky s čtřistouosmdesátoumiliontouosmistoudvacátoučtvrtoutisícátoupětistoutřicátoušestou, poryv větru, pád na zem vypodloženou bombóny či dokonce pokus o pokus s touto substancí, dále motlitba, aby se látka stala víc stabilní či pád deseti tun látky s desátého patra, dále napsání článku o substanci na necyklopedii a nakonec existence.