Áčko

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Bouncypotato.gif
Necyklopedizovat!
Odkazy, styl - Jak na to?
Logo Necyklopedizovat.jpg
Logo Áčka symbolizuje mimo jiné (viz Baybladová teorie) to, že každý návštěvník Áčka se po něm pohybuje v jakémsi ultra epickém trojúhelníku (bar-stůl-hajzlík)

„A v práci nahlásím vyjímečně áčko...“

- Těžkej Pokondr

* „Nemůžeš jen tak říct: nejdu do Áčka, když je středa“

* „Štěpáne jakou si dáš pizzu?“....„Nevím, nějakou kulatou“

* „Hej debílku, nešahej mi na mé čůro“

* „Deset minut a zavíráme, slyšeli jste jo?!“

Áčko jest zkratkou pro Alkoholovou Fakultou A Univerzity Pardubice . Právě zde se scházejí studenti z většiny pardubických fakult aby zde ulevili svému přeučenému mozku, či aby zde diskutovali o všem přes Babiše po Mechov. Áčko bylo založeno posledním Templářským Velmistrem na území Čech Štěpánem I. von Braunau vor Osten někdy ke konci 13. století. Nicméně dle legendy Boba z Alkoholstadtu, Velmistr Štěpán vybral toto místo z důvodu toho, že snad již v Keltských dobách se zde nacházelo alkoholové obětiště, což potvrdily nálezy Keltského, Římského ale i Germánského či Slovanského původu v předchozích 200 letech. Hned záhy sem začaly proudit zástupy pitek chtivých jedinců a právě zde bylo zřejmě rozhodnuto, že se založí i univerzita jako taková. Přesnější záznamy se zřejmě nacházejí v archivu Bratrstva hranatého stolu, do kterého se však nejde dostat, respektive pouze členové tohoto bratrstva, jenž jsou příbuznými původních zakladatelů, mohou do tohoto tajného archivu nahlédnout. V Áčku samotném lze studovat mnoho zajímavých oborů, či tyto obory mezi sebou libovolně kombinovat. Leč nejvíce populárními jsou: Pivologie (katedra lehkého alkoholu), Ciderlogie (Katedra lehkého alkoholu), Jagerlogie (Katedra Tvrdého alkoholu), Džuvodkologie (Katedra Tvrdého alkoholu), Rumologie (Katedra Tvrdého Alkoholu) a nově zavedený obor zvaný Becherologie, jenž zde nechal zřídit současný prezident Miloš Zeman.

Náboženství[edit]

Malá skupina Áčkoholiků (Bratrstvo Hranatého Stolu - BHS)) se v Áčku schází za účelem rozvíjení mentální kapacity, poznání světa a především proto, aby se spojili s jakousi božskou entitou. Tato sekta si též říká Členové Úchylného Rektálního Observatoria (dále jen ČÚRO, členové jsou zmiňováni jako Čůra)

Nejdůležitější průlomy[edit]

Na začátku léta roku 2019, při jedné z mnoha seancí v Áčku, narazila Čůra na průlomový pokrok ve svém bádání v odvětví božských entit. Přišli s tzv. Teorií Bayblade. Ta se čerpá ze Starého Zákona, především pak z příběhu o postavě zvané Mojžíš. Ten, jak jest známo, nechal rozdělit Rudé Moře, aby jej mohl se svým národem překročit a uprchnout mimozemským vojákům, jenž se přestrojili za egyptské vojsko. V té situaci, domnívají se Čůra, daroval Bůh Mojžíšovi Bayblade, jenž byl tak mocný, že svou silou dokázal rozdělit celé Rudé Moře, a tudíž umožnil Mojžíšovi a jeho bandě uprchnout. Je pravděpodobné, že duše tohoto Baybladu byla duše samotného Ježíše Ježiškrista, které se podařilo uprchnout a oplodnit ženu, jenž se později stala jeho matkou. Z této teorie vyvodili Čůra několik závěrů.

Teorie Baybladu[edit]

Dle závěrů vyvozených v předchozím odstavci, můžeme odvodit několik dalších závěrů. Například, pokud se podíváte na zobrazení Mléčné Dráhy, můžete vidět její podobnost s právě roztočeným Baybladem. To donutilo Čůra přemýšlet o vzniku samotného vesmíru. Zatím nedospěli k jednoznačnému závěru, avšak již několikrát naznačili, že vesmír je obrovská Bayblade aréna, galaxie jsou obrovské Bayblady, planety jsou Bayblady menšími a například černé díry jsou jakési pasti, kterým se Bayblady musí vyhnout. Stejně tak se z těchto závěrů dá vyvodit fakt, že v jádru každé plantey je další Bayblade, jenž samotnou planetou otáčí a zároveň, pomocí tření, způsobuje ohřev jádra. Další zajímavostí jsou asteroidy. Ty jsou totiž součástky menších a slabších Baybladů, jenž se střetly s Bayblady silnějšími.

Černobyl[edit]

"V Černobylu ve skutečnosti nedošlo k žádné jaderné havárii, nýbrž zde došlo ke střetnutí dvou obřích Baybladů, jejichž součástky se v Černobylu štěpí dodnes. Přičemž v brzké době bude možné tyto mikrousoučástky sebrat, zasadit a po uplynutí 69 dnů (tzv. Pavlův cyklus) bude možné sklidit úrodu Baybladů" slova XIII. Velmistra BHS Štěpána Nástolečného z knihy"O původu Baybladů"

Císař Napoleon Čeká na otevření Áčka. Kolorováno