Arenkvíz

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Jarmila s Jakubem luští…

Arenkvíz (někdy přezdívaný AZ kvíz, podle duchovního otce této hry, doc. Ing. RNDr. RSDr. Aloise Zákeřného, CSc., někdejšího vedoucího Polycyklického aromatického oddělení Ústavu uhlovodíkové chemie AV ČR v Kralupech nad Vltavou) je zábavná i naučná televizní soutěž při které se zápasníci snaží postupně naskládat dvojné vazby do připraveného nasyceného skeletu (2, C78H102) benzo[4′′′′′,4′′′′′a,5′′′′′]nafto[2′′′′,1′′′′,8′′′′a,8′′′′,7′′′′:4′′′,4′′′a,10′′′,10′′′a,5′′′]anthro[2′′′,1′′′,9′′′a,9′′′,8′′′a,8′′′,7′′′:4′′,4′′a,5′′,5′′a,6′′,6′′a,7]tetraceno[2′′,1′′,12′′a,12′′,11′′a,11′′,10′′a,10′′,9′′:4′,4′a,5′,5′a,6′,6′a,7′,7′a,8′]pentaceno[2′,1′,14′a,14′,13′a,13′,12′a,12′,11′a,11′,10′:4,4a,5,5a,6,6a,7,7a,8,8a,9]hexaceno[2,1,16a,16,15a,15,14a,14,13a,13,12a,12,11-defghijklmno]heptacenu (někdy také přezdívaného AZkvízen, 1, C78H24) tak, aby vznikl příslušný plně konjugovaný systém dvojných vazeb AZkvízenu.

To se sice doposud žádnému soutěžícímu nepodařilo, případný výherce si ale může odnést památeční visačku doc. Zákeřného ze 17. mezinárodní konference Pokroky v hyperaromatické, hyperantiaromatické a hyperpseudoaromatické organické chemii, který konferenci předsedal, kravatu se šestiúhelníkovým motivem nebo lahvičku surového benzo[a]pyrenu s autogramem.

Na ukázku uveďme ještě konečný stav minulé 157. reprízy soutěže, která, jak už bylo naznačeno, opět skončila remízou, resp. patem (3, pro názornost jsou zobrazeny vodíky (pouze) na nasycených uhlících; C78H32).

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem AZ Tower.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.