Demokratická žumpa

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Demokratická žumpa 💩 je Facebooková skupina, která v době největšího rozmachu čítala až 10 000 členů. Jedná se o několikátou verzi - původní se rozpadla v roce 2019, v květnu 2021 zanikla jedna nástupnická (💩) po nahlášení příspěvků Facebooku, jen aby vznikla další (DŽ ⚒), která zanikla v listopadu 2021, jen aby byla opět nahrazena záložní skupinou.

Dž.jpg

Historie[edit]

Název je odkazem na výrok komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který tímto souslovím označil své kolegy z poslanecké sněmovny, kteří podle něj stáli za demonstracemi proti jeho jmenování do čela Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Po tomto výroku vzniklo na Facebooku hned několik skupin s tímto názvem. Hned 6. března - tedy v den, kdy Ondráček pronesl onen výrok, vznikla dodnes fungující skupina Demokratická žumpa a krátce po ní i stejnojmenná předchůdkyně skupiny, kterou se zabývá tento článek. Poté vzniklo několik dalších skupin s tímto názvem, nicméně žádná se edostala na počet členů těch dříve zmíněných a některé i zanikly. Původními správci skupiny byla satirická stránka Paralelní listy , se kterou spolupracoval Pavel Zahradník. S postupným růstem členů (na vrcholu přes 9 000) však narůstal i počet správců, kteří se rekrutovali z většinou známých členů. V této skupině však vznikl rozkol, který vyústil v odejití Paralelních listů, kvůli čemuž podle jejich slov "byly vědomě či nevědomě odstraněny všechny bezpečnostní prvky a skupina se tak stala velmi snadno napadnutelnou".

Deakova revoluce[edit]

Podobné důvody pak podle této stránky nadále rozdělovaly admin team a napětí vyvrcholilo, když byl v listopadu 2019 vyhozen za blokování příspěvků Pavla Zahradníka, který požadoval, aby nikdo nebokoval adminy, Lukáš Deak. Na to zareagoval 4. listopadu zbytek správců v čele s Kryštofem Strakou a Jirkou Chládkem vyhozením Pavla Zahradníka a jeho podporovatelky Moniky Křivánkové. Tato událost znamenala schizma, jelikož právě vyhození správci si ještě téhož dne vytvořili vlastní skupinu Demokratická žumpa👨‍🌾

Žumpoidní schizma[edit]

Po 4. 11. nastal mírný odliv z původní Demokratické žumpy do skupiny Pavla Zahradníka a Želvy, skupina však stále měla přes devět tisíc členů oproti zhruba 500 u Zahradníka. O dva dny později však přišel zvrat původní skupina byla po sérii nahlášení bez možnosti odvolání smazána. Právě vůdčí admini Deakovy revoluce se pak připojili k Tomášem Rychlým vytvořené nástupnické skupině - Demokratická žumpa 💩 . V lednu 2021 měla pak revoluční žumpa 2,7tisíce členů a Zahradníkova 3,2 tisíce, je však nutné podotknout že mnoho aktivních členů DŽ 💩 je přítomna rovněž v DŽ👨‍🌾.

Záložní skupina[edit]

Dne 12. 4 . se DŽ 💩 stala obětí banovacího kladiva mocného Zucca a byla smetena z povrchu zemského (pravděpodobně kvůli masovému nahlašování ze strany jistého člena @:) ). Byla tak zničena skupina o téměř třech tisících členech, kteří se začali přeskupovat do třetí Žumpy. Ve stejný den se však Žumpa objevila zpátky na zdech jejího lidu, pravděpodobně vyšlo odvolání - z nové skupiny se tak stala záložní.

Demokratická žumpa ⚒[edit]

Ránem 18. 5. 2021 byla nejspíš nadobro zabanována DŽ 💩. Nástupnickou skupinou se stala záložní, přejmenovaná na Demokratickou žumpu ⚒. Důvod banu není zatím zcela objasněn, ale je možné že za ním stojí Palestína ve spolupráci s Václavem Klausem a Martinem Jílkem. Další možností je, že pád Žumpy způsobil článek, ve kterém Jana Maláčová prorokuje to, že ČSSD bude navrhovat premiéra - jinak vytříbený humor místního osazenstva to již nevydržel a skupina implodovala. Shodou okolností se v Žumpě onoho času diskutovalo o jisté osobě tmavé pleti. K 10. 6. 2021 měla skupina 1639 členů.

Návrat k tradici[edit]

Kolem půlnoci z 8. na 9. listopadu 2021 se DŽ ⚒ vypařila, tentokrát za to nejspíše může M.O.A., případně příspěvky jistého boomera, nebo posty o vakcinaci. Život se přesunul do záložní skupiny (Demokratická žumpa 💩), čítající ve čtyři hodiny odpoledne 9. listopadu asi 200 členů. Jednoho krásného dne se působením alhokolu na Bohem a Petrem Fialou vyvoleného admina skupina změnila na FANKLUB VISACÍHO ZÁMKU.

Demokratická žumpa: Eternal[edit]

V noci z 11. na 12. dubna byl FANKLUB VISACÍHO ZÁMKU vaporizován (pravděpodobně za svastiku) a vzápětí byla založena skupina Demokratická žumpa: Eternal. Ještě před třetí odpoledne skupina překročila 200 členů a dále se do ní navraceli členové, kteří zjistili, že stará Žumpa padla.

Fungování skupiny[edit]

Ústava Demokratické žumpy.jpg

Pravidlo nenahlašování[edit]

Kvůli předchozí zkušenosti má současná skupina pravidlo, které zakazuje nahlašovat jakékoliv příspěvky jak správcům, tak Facebooku. Prohřešek proti tomu pravidlu je většinou trestán okamžitým vyhazovem, u známějších členů mu předchází domluva. Ve skupině také platí téměř absolutní svoboda slova, vyjma zabanovatelných slov (Ne*r). Podobně by se měla cenzurovat i sprostá slova jako například B*no

Volby[edit]

Kvůli prudkému úbytku členů byl v nové skupině přehnaný počet správců a moderátorů. Po naléhání členů byly uskutečněny volby do modmin týmu - prostřednictvím ankety byli vybráni správci a moderátoři skupiny. V současnosti probíhají volby co půl roku a jsou vyhlašovány starým týmem. Legitimitu voleb a platnost hlasů potvrzuje z dobrovolníků složená komise. Volební právo nabývá člen, jestliže v komisí vybraném období napsal určitý počet komentářů či příspěvků, nebo v případě že jej získal v předchozích volbách a zúčastnil se jich. Na post spávce či moderátora pak může v daném období před volbami kandidovat kdokoli pomocí vytvoření příspěvku se štítkem "KANDIDUJI". Do modmin týmu je pak voleno celkem tři správci a šest moderátorů, kteří jsou vybíráni podle pořadí v anketě. Desátým členem a takzvaným senátem byl v DŽ 💩 Tomáš "Balrog" Rychlý, který 6. listopadu 2019 založil skupinu. Jeho funkci v DŽ ⚒ zastával Martin Bláha.

Na začátku roku 2021 vyvstala otázka, jak dlouhé má být volební období. Touto otázkou se zabýval nově zvolený tým, prodloužení mandátů ze tří měsíců na půl roku propagoval zejména Mojond Řejžíš.

Seznam modminů k volebnímu období Červenec 2020 - Říjen 2020[edit]

Senátorský admin:

Tomáš Rychlý - neměnná funkce

Volení admini:

Michael Pšenák, Samara Lexi Amstrong, Jirka Chládek

Volení modi:

Max Tjunikov, Tomáš Hyrrokin Kareš, Václav Veselka, Martin Lekeš, Fanda Korejs, Patrik Spitzbart


Seznam modminů k volebnímu období Říjen 2020 - Leden 2021[edit]

Po volbách se vynořily spekulace, že původně se do funkce 9. modmina měl dostat Martin Jílek, který před volbami vedl nad Kryštofem Strakou. Volební komise odůvodnila pokles hlasů velkým množstvím neaktivnívh nebo fake účtů hlasujících právě pro Jílka. Přesto, že sčítací listinu zveřejnili, se v Žumpě vyskytují hlasy o podvodu.

Martina Jílka se zastal i prezident USA

Senátorský admin:

Tomáš Rychlý - neměnná funkce

Volení admini:

Matěj Chalupa (III), Samara Lexi Amstrong, Jirka Chládek

Volení modi:

Michael Pšenák, Tomáš Hyrrokin Kareš, Kryštof Straka, Michal Beneš, Martin Bláha, Martin Tancoš


Seznam modminů k volebnímu období Leden/Únor 2021 - Červenec 2021[edit]

Kvůli pandemii Covid-19 proběhly volby později a zároveň vyvstala debata o délce mandátů - volby se některým zdály příliš časté a proto méně atraktivní. Volby proběhly mezi 31. 1. 12:00 a 1.2. 12:00. Jedenáctým členem se za zásluhy - dlouhodobé předsedání volební komisi - stal po třetích volbách Jan Hes - tzv. komisní mod.

Senátorský admin:

Tomáš Rychlý - neměnná funkce (po zabanování DŽ💩 přešla na Martina Bláhu, ten současně voleným modem)

Volení admini:

Samara Lexi Amstrong, Matěj Chalupa (III), Martin Tancoš

Volení modi:

Jirka Chládek, Michael Pšenák, Mojond Řejžíš, Martin Bláha, Michal Beneš (vzdal se mandátu úprkem), Tomáš Hyrrokin Kareš

Komisní mod:

Jan Hes

Seznam modminů k volebnímu období Červenec/Srpen 2021 - Únor 2022[edit]

Šlo o zatím nejrychleji sečtené volby - kvůli banům se zmenšila členská základna Žumpy, navíc zůstali většinou oprávnění voliči, což způsobilo rekordně nízký počet hlasujících bez volebního práva. Volby probíhaly od 31. 7. 12:00 do 1. 8. 12:00, přičemž byly sečteny za zhruba tři a půl hodiny, výsledky byly vyhlášeny v 15:55.

Senátorský admin:

Martin Bláha - neměnná funkce (do 8. listopadu)

Volení admini:

Zuzana Poláchová, Samara Lexi Armstrong, Fanda Korejs

Volení modi:

Martin Tancoš, Matěj Chalupa III, Jirka Chládek, Jan Hes, Tadeáš Janků (Imperiální hnutí - viz níže), Bohumil Jan Kuzebauch

Seznam modminů k volebnímu období Únor - Červenec (?) 2022[edit]

Šlo o další problematické volby. Kvůli špatné komunikaci mezi volební komisí a admin týmem došlo k přesunutí voleb o týden (původní termín 29./30. ledna na 5./6. února) pouhou půl hodinu před řádným termínem. Důvodem odkladu byl počet modminů. Po zabanování skupiny bylo v nové pouhých 654 členů, což vyvolávalo otázku, zda není počet 6 modů a 3 adminů přehnaný. Dalším důvodem úvah o zúžení kruhu modminů byl fakt, že den před volbami bylo podáno pouhých devět kandidatur - tedy stejný počet, jako volených postů. Během dalšího dne se však počet kandidátů rozšířil na 18, což už bylo relativně v pořádku. Opět (zčásti díky malému počtu členů) padl rychlostní rekord sčítání - volby byly sečteny za rekordní 1 hodinu a 11 minut. Zakladatelka nové skupiny a tedy právoplatná senátorka Zuzana Poláchová se zúčastnila voleb, tudíž měla mandát jak zakladatelský, tak volený. Výsledky byly vyhlášeny ve 14:08, v době konání měla Žumpa 666 členů.

Volení admini:

Samara Lexi Armstrong, Zuzana Poláchová, Daniel Machyl

Volení modi:

Martin Tancoš, Fanda Korejs, Tadeáš Janků (Imperiální hnutí - viz níže), Patrik Spitzbart, Matěj Chalupa (III), Kryštof Straka

Srazy[edit]

Před koronavirovou Pandemií proběhlo několik srazů, na kterých se objevili známí, ale i do té doby méně známí členové.

Problémy se zákony a realitou[edit]

Republiková správa DŽ.jpg

Uzavřenost skupiny některé její členy dovedla k pocitu, že jsou důležití a přínosní svému okolí. Ve většině případů nemůžou být dále od pravdy. Žebrání na internetu o peníze na Hradní svíci opravdu není práce (P.S.: Nebul) a Stydění se za svého premiéra je celkem cringe i na demonstracích.

O skupinu se pak po brilantním zpracování plánu celostátní organizace Demokratické Žumpy na základě potrhlého snu místní myčky začala zajímat BIS. Skupinu označila za "nebezpečnou názorově nevyhraněnou skupinu, která je připravena převzít vládu v ČR".

Při snaze rozšířit myšlenku demožumpanské rovnosti mimo své řady však skupina opětovně naráží na tuhý odpor ze strany cenzorů (například na Wikipedii).

Spojené skupiny a komunikační kanály Demokratické žumpy💩[edit]

Vzhledem k absenci hlavního chatu DŽ💩 existuje několik desítek skupin na Messengeru (včetně volební komise a chatu správců). Přímo s Demokratickou žumpou jsou pak spojeny Facebookové skupiny Demožumpí seznamka a záložní či parodické skupiny (například Demokratická Žumpa Martina Jílka). Po odchodu Paralelních listů došlo k absenci média, které by zaštiťovalo skupinu a podávalo (nejen o ní) informace. Dlouhé žurnalistické prázdno pak narušil Václav Veselka, který založil oficiální zpravodajství Demokratické žumpy💩 - Žumpalisty.cz. Členové DŽ 💩 pak iniciovali a zorganizovali několik her a turnajů - mimo jiné turnaje v šachách a Dobyvateli nebo RPG hry (opět na Facebooku) jako Exil - strategické RPG, nebo Žumpa game. Podstatná část se bohužel nedohrála. Nejvýznamnějším projektem pak byla nejspíše skupina Republika, jejímž cílem byla hra na reálný stát, tento nápad se však kvůli neustálým hádkám a "snahách o revoluci" po několika týdnech zhroutil. Z republiky však povstaly i strany, které ji přetrvaly, například Imperiální hnutí.

Osobnosti[edit]

Zaměření skupiny lákalo některé politiky a tak se zde alespoň na čas vyskytli například:

  • Tomáš Zdechovský, europoslanec a předseda KDU-ČSL, toho času počítající homosexuály
  • Jan Čížek, neúspěšný kandidát za SPD v Praze 3 (vyhozen po neúspěšném pokusu o převrat provedený pokácením několika dubů na tajnou centrálu Demokratické žumpy nacházející se na náměstí v České Třebové)
  • Mikuláš Peksa, europoslanec, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda Pirátů a předseda Evropské pirátské strany
  • Markéta Gregorová, fetující europoslankyně za Piráty
  • Libor Vondráček, předseda Svobodných a Sparťan
  • Robert Vašíček, bývalý člen SPD (odejit za kritiku Tomia Okamury), který je cool a tohle je trendy

Užitečné odkazy[edit]

Skupina Demokratická žumpa

Facebook Paralelních listů, Web Paralelních listů

Facebook Imperiálního hnutí

Žumpalisty - oficiální zpravodajství Demokratické Žumpy