Fiaskální politika

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Fiaskální politika je politické jednání, které namísto k rozvoji vede k úpadku a pádu. Příčinou tohoto úpadku může být například příliš nízká míra inflace či nezaměstnanosti. Lze ji považovat za jednu z kategorií dobrých (či alespoň dobře míněných) skutků, které byly po zásluze potrestány.

Z historie je známo mnoho případů, za všechny lze jmenovat pumpování peněz do ekonomiky Německa po Velké válce, které vedlo k drastickému snížení inflace na úroveň asi 20 milionů procent, což způsobilo úpadek ekonomiky a nástup rakouského malíře pokojů k moci.

V Československu vedlo naopak roku 1953 (není prvočíslo) odebírání peněz občanům za účelem obohacení státu k jeho ochuzení a ochuzení státu i lidí.

Rovněž v Československu došlo k nastěhování usedlého etnika Romů do panelákových sídlišťat (jako například Chánova) k tomu, že se z nich stali kočovníci, kteří začali, kvůli nemožnosti kočovat, dělat bordel a nepořádek.

Podívejte se taky na tyto články[edit]