Hlava

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Hlava je název přední nebo nejvyšší části nějakého organismu.

Hlava člověka[edit]

Hlava Homera Simpsona
Ženy mají hlavu pouze na parádu.

U člověka je hlava ta část těla, která ho bolí na Nový rok. Primárně a teoreticky slouží k přemýšlení, v praxi k ovládání organismu.

Ženy mají hlav k tomu účelu, aby měly kam aplikovat kosmetiku, a celkově aby se měly čím fintit.

Někteří evropští politikové mají hlav pouze k tomu účelu, aby jim nepršelo do krku.

Hlava v právu[edit]

Jako hlavy se označují v některých zákonech kapitoly.

Hlava státu[edit]

Nyní už bývalý prezident USA Donald Trump, BSc.

Souhrnné označení pro různé krále, císaře, cary, šáhy, sultány, prezidenty, Vůdce, velkovévody, knížata a různé jiné potentáty.

Hlava státu je ve vzdělaných zemích (např. Rusko) vrcholným představitelem výkonné moci. V zaostalých zemích (Země kojenců) je hlava státu pouze nastrčený panák pro reprezentaci v zahraničí.

Hlava vlády[edit]

Vůdkyně Země kojenců

Je obvykle nazývána premiér nebo předseda vlády. Podle svého postavení vůči ministrům se rozděluje:

  • prvního nad nerovnými – premiér je nejdůležitějším představitelem výkonné moci, vůdcem strany a téměř není možnost jej sesadit parlamentním hlasováním, protože dostatečná většina poslanců je jeho stranickými podřízenými, navíc jmenuje a odvolává ministry na základě vlastní vůle;
  • prvního mezi nerovnými – premiér nemusí být výlučně šéfem strany, přesto je parlamentem stěží sesaditelný, může provádět změny členů vlády a sám zůstávat v úřadu;
  • prvního mezi rovnými – premiérova existence je spojena s jeho ministry, pokud rezignují oni, tak končí i on, má nad nimi malou moc a přijímá složení vlády, které je mu vnuceno.

Hlava u počítače[edit]

Uprchlý trpaslík

U některých počítačů je hlava název zařízení, které mají za účel záznam nebo změnu dat. U sovětských počítačů Intelskij je tato hlava umístěna na půdě, protože na záchodě sedává trpaslík, píšící politické projevy.