Ingress

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Ingress je společný projekt Googlu, mobilních operátorů a výrobců externích baterií. Pod průhlednou zástěrkou boje o ovládnutí světa patrně připravují mnohem temnější plány, možná dokonce související se získáváním peněz.

Cíl[edit]

Podstatou Ingressu je žabošmoulí válka o rozum lidstva, čímž je zajištěno, že vítěz i poražený obdrží totéž.

Pravidla – fyzická část[edit]

 1. Hráč se postaví na silnici či doprostřed úzkého chodníku s pohledem upřeným na displej telefonu tak, aby co nejvíce překážel běžnému provozu. Přípustné je také přitisknutí se na plot (ruce s telefonem je nutno prostrčit skrz) či plížení v noci podél hřbitovních zdí. Několika drobnými krůčky tam či zpět hráč zajistí, aby zkomplikoval průchod i těm kolemjdoucím, kteří by se mu jinak stačili vyhnout.
 2. Hráč minutu nadává na kvalitu připojení či serverů (aktuální viník se určuje každé ráno v 7:42 hodem kostkou). Poté se s vítězoslavným výrazem ve tváři přesune o 20 metrů dále a tam akci zopakuje.
 3. Hráč vybavený automobilem parkuje na blikačkách či objíždí blok několikrát dokola. V případě kruhových objezdů je vícenásobný průjezd povinný.
 4. Pravidla pro skupinové hraní:
  • Tato pravidla se uplatní, pokud se má na jednom místě sejít alespoň 8 hráčů stejné barvy.
  • Skupina se sejde v počtu nejvýše 7 hráčů a poté půl hodiny čeká, jestli dorazí osmý. Následující pravidla pro skupiny platí i v případě, že nedorazí.
  • Skupina se přesunuje tzv. husím pochodem, tedy v nesouvislé řadě za sebou. Během zastávek se rozmístí po celé šíři chodníku či jiného dostupného prostoru.
  • Pokud skupina přechází přes světelnou křižovatku, první 2–3 hráči si pospíší, aby stihli přejít ještě před tím, než je projíždějící vozidla oddělí od zbytku výpravy.

Pravidla – virtuální část[edit]

Celý průběh fyzické části je neustále komentován všemi účastníky v tzv. hangoutech. Za účast v diskusích získávají účastníci body, podle kterých se určují jejich zásluhy o výsledek.