Klausova synagoga

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pahýl Tento článek je příliš krátký na to, abyste se z něj alespoň něco málo dozvěděli.
Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Klausova synagoga na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

Klausova synagoga se nachází u vstupu na Olšanský hřbitov v Prase. Jedná se o funkcionalistickou budovu vystavěnou v letech 1989 – 2004. Za jejím založením stál tehdejší vrchní pražský rabín Václav Havel. Název „Klausova synagoga“ pochází z bašmackého slova Klaus, které je přepisem kašubského slova Klauztrum, což znamená „Děkujeme Mu za každý den, kdy je naším útočištěm a spásou“.

Popis[edit]

Nad vchodem do synagogy je bašmacký nápis עניכי בעניכי כליכי בע אבר פאבר דומינע (Toto je brána k nejvyššímu, též spravedliví skrze ní scházejí). Na východní stěně je dochován barokní aron aha-kodeš, věnovaný r. 2004 cyklistou Janem Kodešem. Původně stával uprostřed čtvercový výčep se stoličkami po obvodu hlavní místnosti. Synagoga zaujímá zvláštní postavení - je největší stavbou žižkovského ghetta, synagogou lodního bratrstva a také domovským přístavem nejslavnější bitevní lodě dějin a chlouby Vltavského operačního svazu České flotily.

Rabíni[edit]

Nejdůležitějšími rabíny působícími v této synagoze byli Levi Batores, Kateřina Jacques a Efraim Beer-Paroubek.