Vteřinové lepidlo

From Necyklopedie
(Redirected from Lepidlo)
Jump to navigation Jump to search
Zeichen 101.png

Výstraha

Vteřinové lepidlo může být nebezpečné i pro motorné kňuby !!!

Nesprávné použití vteřinového lepidla místo šampónu, takové vlasy jsou zničené a dají se použít už jen jako žert s nastraženým hovnem.

Varování[edit | edit source]

I pro lepidla v plném rozsahu platí příslušné murphické zákony. Zde hlavně tento: Jakékoli lepidlo dokáže vytvořit spoj výrazně pevnější, než je pevnost slepených materiálů, došlo li k jejich slepení nechtěně. Právě pro lepidla na bázi kyanakrylátu to platí plnou měrou.

Použití vteřinového lepidla je vysoce nebezpečné (obsahuje mimořádně protivně dráždivé látky a hořlaviny), proto s ním manipulujte jen za doprovodu rodičů. Naopak pro rodiče a prarodiče platí, že by měli manipulovat s lepidly jen za přispění dětí či vnuků, neboť ti obvykle lépe vidí a míň se jim klepou ruce.
Ačkoli ve svém původním obalu je vteřinové lepidlo často až příliš čiperná kapalina, některé jeho druhy tvrdnou fakt velmi rychle, což nemálo lidí pocítilo na vlastní kůži.

Neodbornou manipulací s vteřinovým lepidlem riskujete nepříjemné úrazy, třeba přilepení prstů lepícího k sobě samému, ke svému partnerovi (dokud nás smrt nerozdělí), nebo k lepenému předmětu. Máte li tímto lepidlem nevědomky potřísněnou ruku, což se pravidelně stává při manipulaci (zejména otevírání tuby) s lepidlem, pak se vám k ruce pevně přilepí to první, co do ní uchopíte.

Nikdy nepoužívejte vteřinové lepidlo k jiným, než k lepícím účelům. Splést si lahvičku vteřinového lepidla s šampónem na vlasy nebo lubrikačním gelem patří mezi nejvážnější nehody. Ani namazání ložiska vteřiňákem není ten nejlepší nápad. Nerozvážné použití vteřinového lepidla je hazardem se zdravím vlastním, i zdravím všech ve vašem, někdy i dost širokém, okolí. Paradoxem přitom je, že vteřinové lepidlo bylo původně vyvinuto právě pro lékařské účely.

Naštěstí je zde v Globálně harmonizovaném systému zavedena specifická H-věta (EUH 202), která nás před možnými nebezpečími uchrání, ovšem pouze za předpokladu, že ji dokážeme odříkat dříve než za jednu vteřinu, tedy než dotyčné lepidlo ztuhne. Pokud tak učinit nedokážete, je vše další už marné...

Úvod[edit | edit source]

Vteřinové lepidlo slouží ke spojení dvou předmětů, někdy i tří a více za pomocí pojící látky. Narozdíl od lepidla sekundového, které schne díky působení času, obvykle do několika sekund, tak lepidlo vteřinové schne do několika vteřin. Vteřina je jednotkou úhlu, proto je nutné před lepenými předměty rotovat (umění dobře vykroužit piruetu je zde vítáno). Rotací vzniká teplo působením tření s okolním vzduchem a lepidlo při pohledu na rotujícího z toho totálně tuhne.

Použití[edit | edit source]

(Pozor, při opakovaném čtení slova "lepidlo" si můžete zalepit jazyk.) Po aplikování vteřinového lepidla na lepené předměty je nutné s lepeným předmětem otočit o několik vteřin. Pro lepší dosažení lepícího účinku klidně i o několik minut nebo stupňů. Pozor však na přehnané točení před dokonalým zaschnutím lepidla, mohlo by dojít až k rozlepení lepených předmětů. Vteřinové lepidlo slouží jen k lepení málo namáhaných součástí v krutu, při nadměrném točení lepidlo přesychá a sublimuje. Nepoužívá se proto k lepení hřídelí a kolotočů, zde se používají lepidla minutová, nebo stupňová, kterými je bezpečné slepit také centrální šroub. Selhání centrálního šroubu na Titanicu způsobilo právě nevhodné použití vteřinového lepidla.

Složení[edit | edit source]

Po chemické stránce je lepidlo (zde například methyl-2-kyanakrylát) sloučenina několika prvků. Nejdůležitější přísadou je však tvrdík a nemalé zastoupení má také smrdík, proto většina vteřinových lepidel má velmi charakteristický kyanakrylátový zápach (slzák hadr). V menším zastoupení jsou nebezpečné látky noobium a imbecilit, které mají odradit od používání nebezpečných lepidel a přejít na bezpečnější způsob spojování a tím je všemocná izolepa, případně pro náročnější, více namáhané spoje i dobře prožvejklá žvejkačka.