Letní čas

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Mezi galaktickými doménami a znameními zvěrokruhu platí podle teorie strun tzv. supersymetrie, jak je znázorněno na této mozaice ze synanogy Beth Alpha v severním Izraeli.

Letní čas je porucha časoprostorového kontinua, pravidelně se objevující na velké části zemského povrchu, přetrvávající několik měsíců.

Příčina[edit | edit source]

Protože k této poruše dochází pravidelně v neděli, nebude zjevně způsobena lidskou činností (leda že by ji měli na svědomí židozednáři, ti nedělají v sobotu). Podle výzkumů úpadkových západních fyziků a astrologů souvisí letní čas s jedinečnou polohou Slunce v naší Galaxii. Právě naší sluneční soustavou totiž prochází bariéra oddělující galaktickou doménu Kozoroha a galaktickou doménu Vodnáře. Oběžný pohyb podél roviny ekliptiky zanáší Zemi menší polovinu roku do domény Kozoroha a větší polovinu roku do domény Vodnáře. Doména Kozoroha je spojena s věděním, myšlením a konzervativní hodnoty; naproti tomu doména Vodnáře je spojena se svobodou, idealismem a nervovými poruchami. Principy Vodnáře a Kozoroha jsou vetkány do samotného přediva časoprostoru - v každé galaktické doméně jsou skryté dimenze časoprostoru zamotány v jiné Calabi-Yauově varietě a v každé tedy platí trochu jiné fyzikální zákony, jiné základní konstanty a čas postupuje jiným tempem a směrem. Jeden z projevů transmigrace Země do jiné domény můžeme vnímat i bez jakýchkoli fyzikálně-astrologických přístrojů: tímto projevem je právě změna času všeobecně známá jako letní resp. zimní čas.

Menšinová skupina vědců (theologů) však tento jev přičítá působení antického bůžka jménem Chronos, vyslišivšího projednou za rok (na podzim) lidské tužby, aby den měl 25 hodin. Mají to promyšleno – 23hodinový den při jarní poruše je prý proto, že Chronos přece není žádný Chaos, aby tu přidanou hodinu pak někde zase nesebral.

Rozšíření[edit | edit source]

VTN zjistil, že změna času se vyskytuje převážně v oblastech stižených všeobecným úpadkem jako je například Evropská Unie, USA nebo Vatikán. Naproti tomu v rozvinutých nebo rozvíjejících se končinách, jako Čína, Brazílie, Japonsko nebo Panenské ostrovy, lidé na podobné pičoviny jako doména Vodnáře, svoboda nebo supersymetrie nevěří, a změna času se tam vůbec neprojevuje.

Zimní čas[edit | edit source]

Zimní čas je pak v poslední době čím dál více rozšířené, ale nesmyslné označení pro čas v doméně Kozoroha, které prosazuje konspirační skupinka hipíků, dětí New Age a uctívačů Vodnáře, ve snaze asociovat vědění, myšlení a konzervativní hodnoty domény Kozoroha s tmavými zimními dny a naopak svobodu, idealismus a nervové poruchy domény Vodnáře s letními radovánkami.