Novoroční předsevzetí

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Necyklopedie Vám přeje veselé ukončení roku a mnoho štěstí při plnění novoročních předsevzetí.

Novoroční předsevzetí je očistný rituál, který vyžaduje poctivost a sebekázeň, posiluje sebeovládání a učí překonávání životních zklamání a ponížení. Porušování předsevzetí je součástí jejich životního cyklu.

Přestože nám Necyklopedie přeje mnoho štěstí při plnění novoročních předsevzetí, nevysvětluje nám naprosto zbla, co to vlastně je. Takže zde chybí definice něčeho pro život tak zásadního jako je právě Novoroční předsevzetí. Respektive, nabízí nám vemi stručnou a nedostatečnou definici toho, co to je.

Takže si to žádá doplnění.

Vysvětlení[edit | edit source]

Toto slovní spojení se skládá ze dvou slov. Novoroční a Předsevzetí. Co tato slova znamenají? Novo-roční je opět složenina a jak zjistíme vzápětí i u druhé části se jedná o složeninu. Takže zde máme slovní spojení dvou složenin. Novoroční se skládá ze slov novo (jako nový) a roční (tedy rok). Jasně nám stanovuje časové vymezení onoho předsevzetí. Je to předsevzetí nového roku. Tedy předsevzít bychom si ho měli 1.1. až 31.12. Ovšem, může být rok po takto dlouhou dobu nový? Pokud považujete rok za spotřební zboží, může být nový prakticky nekonečně dlouho (viz nápisy na baleních nejrůznějších výrobků: nové, novinka, new atp.). Neřadí-li se rok mezi spotřební zboží (prosím velectěné p.t. čtenáře, aby si pojem rok zkontrolovali sami, aby pak mohli vhodně vybrati pasáž definice), pak je nový právě a pouze 1.1. a pak tedy toto předsevzetí trvá právě jeden den. (Což trochu vylučuje poznámku o porušování předsevzetí.)

A co je druhé slovo složeniny? Předsevzetí. Skládá se dokonce ze tří slov: před, se a vzetí. Vezmeme nebo bereme si něco před sebe. Co je to to něco, to již nechávám na vašem výběru. Ale mám dojem, že mnoho lidí si před sebe v den Nového roku bere převážně záchodovou mísu případně jinou mísu a umísťuje do ní obsah...

Shrnutí[edit | edit source]

Zkrátka Novoroční předsevzetí je něco, co si člověk na Nový rok vezme a postaví to před sebe. Myslíte-li si, že je tradicí tuto věc nějak porušit, přeji vám opravdu mnoho štěstí, aby se vám to podařilo.