Polopravda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Polopravda je označení pro pravdu, která opomene zmínit nějaký detail, jenž je pro celou (polo)pravdu nakonec velmi zásadní a mění její význam. Také to ovšem může být bohapustá lež, vyzdobená tu a tam šikovně vsazenými zrnky pravdy. Polopravda je morbidní opar, vznášející se jak nad politickou scénou, tak nad životy obyčejných lidí. Skládá se ze dvou částí – z pravdy a nepravdy. Jde o více či méně vyrovnané poloviny, lidé ale obvykle vnímají tu druhou polovinu tak nějak více. Značný cit pro používání polopravdy jako účinného nástroje si vypěstovala demagogie.

Pohled na příklady[edit]

„Necyklopedie je plná nesmyslů.“

- Měňavka o Necyklopedii

Příkladný příklad polopravdy. Na Necyklopedii se samozřejmě nachází pár neozdrojovaných informací (mnoho vandalů, málo správců…), rozhodně ale převažují vysoce odborné články s velkou vzdělávací hodnotou.


„Budete žít.“

- lékař

Příkladný příklad polopravdy od zástupce bílých plášťů. Pochopitelně jde o polopravdu, pravdivý výrok by to byl v následujícím případě:

„Budete žít… dokud nezemřete.“

- lékař

Lékař filosof by ovšem mohl vyslovit i pythické sdělení:

„Žádné strachy, smrti se nedožijete.“

- lékař

Neboť se ztrátou vědomí mizí i vědomí jeho ztráty...je to pravda či polopravda? Babo raď!

Pohled matematika[edit]

Z toho plyne, že polopravda je rovna nule.

Pohled necyklopedika[edit]

Náš denní chléb.

Pohled na jiné články[edit]