Repetice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Bullfinch (51093556917).jpg

Kompletní pahýl Tento článek je sice krátký, ale dozvíte se z něho vše. Nemá smysl, abyste o dané problematice sháněli jinde další informace. Nenajdete je.

„Repetice je matkou moudrosti

- lihová slovesnost

Repetice je hogo fogo vědecký termín pro opakování opakování za současného opakování opakování opakováním, čímž dochází k opakování opakování opakovaného opakování, za současné fixace opakovaného opakování do sluchovodů jedince, jemuž je opakované opakování opakováno a tím se zlepšuje schopnost si opakované opakování opakovaně rychleji vybavit.

Opakování[edit | edit source]

Zopakujme si předchozí tezi. Opakováním opakování opakovaného opakování se opakovaně fixuje opakované opakování do struktur mozku opakováváním nervových spojů, načež opakované opakování je následně opakovaně mnohem rychleji jedincem vybavováno a je schopen opakovat původní tezi a to opakovaně.

Lingvistická poznámka[edit | edit source]

Za určitých okolností je opakováním možno chápat i použití staročeského (zejména v zaostalých oblastech České republiky - v Praze) slova "pako". Zejména jedná-li se o paknutí vztahové, čili tzv. nálepkování či štítkování. Uveďme si příklady:

„Pan prezident je pako!“

- restaurační mudrc

„Opakuji pana prezidenta: ...“

- Jiří Ovčáček

A to není repetice.