Smog pražský

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Smog do každého domu!“

- Karel Infeld Prácheňský


Smog pražský (smradus pragensis) je poddruh smogu který se vyskytuje pouze na území Prahy. Díky smogu je toto město ovšem známé pod ruznými názvy. Například ve španělsku je to Eldosmrado. V tomto článku se však budeme zabývat smogem obecně.

V ranních hodinách lidé rádi škodolibě trápí smog.

Smog v minulosti[edit]

V minulosti byl smog poměrně ohroženým druhem, vyskytujícím se jen v malé oblasti v horách. Jednalo se o tzv. smog horský (smradus himalaya). Ovšem s příchodem člověka a hlavně s jeho působením začaly vznikat nové biotopy které se pro smog dokonale hodily. Postupně tedy vzniká smog městský (smradus smradus), smog mořský (smradia vodovoda) a nesmíme zapomenout ani na smog ovzdušní (smradia letadlatia). V minulosti byl výskyt smogu spíše sezonní záležitostí, ale nyní se již pracuje na udržování stálých populací v koloniích smogu.

Smog dnes[edit]

Je pozoruhodné jak se jednotlivé druhy smogu dokázaly adaptovat na různá prostředí. Výzkumy dokázaly, že lidská činnost výskytu smogu nebrání, spíše naopak. "Vypadá to, jako kdyby lidé měli smog rádi, chodí ho krmit do parků, rozšiřují jeho přirozený biotop a také se starají o jeho údržbu. Je to opravdu fascinující." Tak vyjádřil vztah lidí ke smogu jeden z předních českých přírodovědců. Bohužel tento jev se nevztahuje na všechny druhy smogu. Jako příklad můžeme uvést smog mořský (smradia vodovoda). Smog mořský se od svých příbuzných velice liší, zejména tím, že krásně voní. Ovšem zdá se, že právě to se mu stalo osudným. Vyhlédli si ho společnosti jako Breese a nechávají smog odchytávat aby ho mohli použít jako náplně do svých osvěžovačů vzduchu. Proti tomuto jednání vystupuje řada ochranářských asociací.

O životě smogu[edit]

Spousta vědců se snažila objasnit záhady ohledně života smogu avšak doposud je zde mnoho otazníků. Z toho co víme, stojí za zmínku, že všechny smogy jsou vysoce teritoriální. Nikdy neopouští své teritorium a nesnesou na něm ani jiné smogy. Jako nejvíce teritoriální se ukázal smog městský (smradus smradus) který zuřivě útočil na každého vetřelce včetně smogu ovzdušního (smradia letadlatia). Jako nejmírnější se zdá být smog horský (smradia himalaya). Pro vědce je však otázkou proč je smog tak přátelský k lidem. Není těžké ho ochočit a docela rád s vámi bude sdílet svůj život. S tímto chováním se ještě žádný přírodovědec u jiného divokého tvora nesetkal, je to naprosto nevídané. I přes zdánlivou přítulnost se však nedoporučuje se se smogem mazlit.

Životní etapy[edit]

K vyskytnutí smogu je zapotřebí buď velké horko nebo velká zima. Je opravdu obdivuhodné, jak se smog dokáže přizpůsobit momentálním podmínkám. Malý smog se většinou drží jen při zemi a není radno se k němu přibližovat. Většinou v jeho blízkosti bývá i podezřívavá matka která hledá jakýkoliv náznak nebezpečí. Smog je do prvních pár týdnů zcela závislý na matce která mu zajišťuje dostatečný přísun výfukových plynů. Když malý smog trochu povyroste, částečně se už živí sám, ale stále mu pomáhá matka, dokud v přibližně šesti měsících není schopen se o sebe postarat sám. Jakmile smog dospěje, je vyhnán matkou z jejího teritoria a nucen najít si vlastní. Při této životní etapě také dochází k největšímu počtu úhynů mladých smogů. Příčiny bývají různé. Nedostatek výfukových plynů, kterými se smog živí, konfrontace s jiným smogem, náhlá teplotní změna. Pokud se mladému smogu podaří najít nové útočiště, zpravidla tam zůstává několik let než začne hledat partnera. Hledání je to těžké, zvlášť když je dělí mnohdy velké vzdálenosti ale čich nezklame. Po krátké známosti se smogy opět rozejdou. Matka se stará o potomstvo a otec hledá další partnerku.

Zdomácnělý smog[edit]

Dříve jsem se zmínila, že smog je k lidem přátelský a neváhá s nimi žít bok po boku. Objevily se případy, kdy si lidé smog ochočili a chovali jej podobně jako domácího psa nebo kočku. Učili ho různým příkazům jako "objev se!" nebo "rozval se!". Tento trend se postupně rozšířil a dnes můžete najít speciálně vyšlechtěné smogy malých velikostí v každém zverimexu. Samozřejmě vědce zajímalo, co lidi na tomto živočichovi tolik láká ale odpověď byla na snadě. Smog je velice nenáročný na chov, stačí vlastnit auto. Smog je vlastně ideální domácí mazlíček. Když rodina jede na výlet, zapřáhne smog za auto a tím ho vlastně nakrmí. Je až k nevíře na co všechno spořiví lidé nepřijdou.

Závěrem[edit]

Smog je úctyhodný živočich, který se dokázal vypořádat se všemi nástrahami přírody jak nejlépe to šlo. Jeho schopnost učit se a přemýšlet je fascinující. Máme se toho ještě tolik co učit o tomto krásném tvorovi!