Vít Zvánovec

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Vít Zvánovec (vulgo Guy Peters, vulgo Wikipedista Z etc.) je první στρατηγός a αὐτοκράτωρ veškeré Českopedie. Jeho působení pokrývá období pozdní wikibliky, vrcholného retrovirátu a nástup císařství (celkem asi 3 týdny). Inicioval, vedl a prohrál legendární Válku o hovno, která Českopedii do té míry vyčerpala, že se vzápětí stala kořistí communistů a onanistů.

Guy Peters plánuje novou strategii výstavby. Přes uniformu má přehozen svůj oblíbený kabát z hovězí ostudy.

Vzestup[edit | edit source]

Krátce po svém zvolení do Rady Retrovirů v roce 2002 vydal legendární „Roskas obywatelstwu: Narzizenj o wszeobecnem item powinnem užiwanj prawopisu kralickyho weszkerym lidem mogjm“, který zdvihl velký údiv, pohoršení a zmatek a vyvolal ostrou diskuzi o skutečné míře pravomocí Víta Zvánovce, jež vedla k jednomu z nejslavnějších pádů wikiserverů. Na to Zvánovec reagoval nařízením zakazujícím vyslovovat jeho jméno. Za přípustné se považovala pouze oslovení augustus (když už), a nebo αὐτοκράτωρ σεβαστός (autokrátor sebastós – česky zhruba: zloděj aut Šebesta).

Vzápětí přilil olej známý wikipedista Jimbo Ce Tung, když se na IRC zeptal, kdo je ten muž, který mu laskavě, ale kategoricky přikazuje změnu domény na wikipaedia (když už) a podepisuje se jako Βασιλεὺς βασιλέων βασιλεύων βασιλευόντων (basileos basileón basileuón basileuontón – česky zhruba „pupek světa, jeho mozek i kaďák“). Svou řečnickou otázku (vzápětí se odpojil) Jimbo doplnil podrážděným dotazem, zda v České republice nemají blázince, nebo aspoň nějakou chatrč, kam by toho člověka zamkli. Tak explicitní rozkaz k likvidaci nepohodlného Autokrátora a Stratéga ovšem Jimbo Ce Tung ještě nikdy nevydal a otázkou se nestalo zda, ale jak.

Blahoslavený patriarcha Vodník, rádce a duchovní učitel Wikipedisty Z, strůjce mnohé neplechy.

Císařství a Válka o hovno[edit | edit source]

Caesar Zvánovec, silně zaujat vylepšováním dvorního protokolu v byzantském slohu, nemohl tušit, že už nad jeho hlavou visí popravčí sekera. Spiklenci (Šmé 2, Cinik, Akné14 a jiní) si bohužel nemohli vzpomenout, jak se jmenuje ten postup, který je třeba použít. Padala slova jako frustrace, kastrace, defenestrace a současně probíhaly vážné spory o entomologické správnosti těchto výrazů.

I přes přísnou konspiraci (spiklenci se domlouvali výlučně na ICQ) ke Zvánovcovi cosi dolehlo. Na radu svého byzantského přítele Vodníka (pověřeného Censora protokolu) vydává encykliku Rerum novarum, ve které přikazuje celé Českopedii užívat švabachu a psát ho po řeckujak když vůl oře“ tedy první řádek zleva doprava a následující zprava doleva, zrcadlově.

Roztržka, která pak nastala, přesáhla všechno dosud slýchané. Mezi návrhy, jak se Autokrátora a Basileja zbavit, zněla „erekce“, „interrupce“ a „rektoskopie“, až nakonec kterýsi vzdělaný Českopedista zjistil, že to slovo je ostrakizace.

Ostrakizace[edit | edit source]

Po ostrakizaci se Vít Zvánovec uchýlil na svůj soukromý blog kde sepisuje poučné essaye. Zajímá ho především ochrana lidských práv neonacistů, hrozba agresivního sionismu a politická korektnost.