BLM

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Digitální fotoaparát.png Tomuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.

BLM, celým názvem Bahamias Land M, v jazyce českém Bahamci obsadí m, je teroristické a seperatistické americké hnutí jenž se skládá především z potomků obyvatel Baham a jiných přidružených států. Jejich cíl je, jak jde poznat z názvu, mít državu nad všemi státy USA začínajících na m.

Historie[edit | edit source]

Hnutí vzniklo roku 1801 v americkém státě Montana, ve městečku Great Falls. Tehdy bylo složeno z čistě bahamského obyvatelstva, jenž bylo do oblasti pozváno guvernérem Montany Bobem the Kiddem v roce 1800. V oblasti zde byla objevena naleziště trpasličí hvězdy a vláda ji chtěla začít těžit a zpracovávat. Bylo ji však líto jako dělnictvo používat vlastní obyvatele nebo platit zahraniční pracovníky ze Spojených kmenů indiánských a proto se Rada Montany shodla na pozvání obyvatel Bahamských ostrovů. Všem novým přistěhovalcům byl zaslíben služební moderní dům, jenž měl být vybaven na zahradě potokem jakožto přívodem vody a místem pro ohniště. Dále univerzální pojištění, vztahující se na vše, jenž měli dostat jako první obyvatele států a slevy na soukromé školy pro jejich děti.

První konflikt[edit | edit source]

První konflikt vypukl 2 den po prvním příchodů bahamských migrantů. Ti po dlouhé cestě přes nehostinné území států byli okamžitě nepříjemně překvapeni stavem města. Přistěhovalci, jenž byli z Baham zvykli na nejmodernější vybavení a komfort byli znechuceni vybaveností města, kde byl pouze jeden salon a místo slibovaného potoka pro každého se zde nacházela pouze malinká stroužka na celé městečko. Prvně byli vysláni vybraní členové přistěhovalců k Montanské radě. Ti ale nebyli ani vpuštěni do prostoru rady. Obyvatelstvo se tedy druhý den v poklidu vydali do dolů, kde se ale zmocnili důlního vybavení včetně černého prachu a vytáhli na radu. Demonstrace před radou byla poklidná, než se mezi demonstranti začala šířit fáma o plánovaném rozhánění davu pomocí nečerstvých ryb. Rozhořčený dav se tedy pomocí vybavení vlámal do budovy rady a všechny její členy vyhnal do blízké bažinné oblasti Kanada. Demonstranti v tuto chvíli obsadili Hlavní budovu Montany a během jednoho měsíce i zbytek oblasti. Dne 6.5. demonstranti založili samostatný stát Free Bahamian state Montana.

Reakce státu[edit | edit source]

Tehdejší vláda Strany lidu, v čele s premiérem Bubešem Kousupem, celou akci odsoudila a hnutí označila jako teroristické a jím vytvořený stát jako pouze separatistické území, v němž by mělo být ,,teroristům ukázáno zač je toho loket,,. Prezident Marthy James a viceprezident Anthony Dobčinskij se k celé akci vyjádřili až o týden později. Reakce jich obou byly krátké a velice zavádějící, což lze pochopit z jejich původu, neboť oba jsou taktéž přistěhovalci z podobně vzniklých států. S vládou se ale dohodli, že se musí území opět připojit ke Státům a dosadit poslušnější vedení oblasti. Zažádali proto o pomoc mezinárodní integraci OSNC (Organizace spojených národů celosvětových), neboť celé jejich vojsko bylo oslabeno po katastrofálním vojenském cvičení s První říší Mexika.

Roky 1802-1822[edit | edit source]

Obyvatelé si uvědomovali, že k tomu aby jejich stát byl co funkční, musí nejdříve vzniknout funkční vláda. Otázka Finální vlády byla probírána na ,,Valných shromážděních bahamanů,,. Shromáždění byla pořádána ve Hlavní budově Montany, kde bylo také na prvním shromáždění odhlasována, jakožto budova nejvyššího vládnoucího. Kdo oním vládcem bude byla ale až tématem č.2. Diskuze o tom, k jakému systému vlády se obyvatelé přikloní trvala následujících 12 hodin, právo promluvit měl každý účastník, kterým mohl být kdokoli kdo přišel. Nejvíce citovaným režimem byla kombinovaná demokracie. Dále bylo rozhodnuto že nejmocnější osobou ve státě bude na pozici prezidenta a premiéra. Pozice prezidenta byla volena ještě zítřejší den, tedy 25.1. 1802. Jako prezidentem byl zvolen tehdy 25ti letý Chuan Clayton na volební období 5 let. První politické strany začali vznikat ještě tentýž den, neboť z prezidentova proslovu bylo zřetelné poznat, že volby do První komory vlády budou vyhlášené ještě příští týden.

Současnost[edit | edit source]

V dnešní době se snaží hnutí pomocí kybernetických i fyzických útoků obsadit zbylé státy Spojených států amerických, jenž začínají na m obsadit a separovat. Je podporováno jak státem Free Bahamian state Montana tak i Bahamským velkoknížectvím. Jejich výbava kybernetiky je zastaralá, ale výbavou pro pěchotu dokáží předejít samotnou armádu států. Původní přistěhovalci si rychle osvojili pracování s trpasličí hvězdou a díky ní má jak hnutí, tak státy jenž jej podporují moderní pěchotu, dělostřelectvo, letectvo i loďstvo. Poslední úspěch zaznamenalo hnutí na začátku roku 2020, když se mu podařilo zcela obsadit stát Massachusetts a vyhnat poslední proamerické rebely.