Balení dárků

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Jak sbalit holku.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Odboj za navrácení potěšení z balení dárků

Balení dárků (a s tím spojené kupování dárků) je tak staré jako lidstvo samo. Sovětští vědci našli zkamenělinu dárku, nález datovaný do doby kamenné - kámen zobrazující kamennou horu, zabalený do zkamenělé kamenné kůže z kamenného neznámého tvora.

Znechucení[edit]

Dříve lidem balení dárků dělalo obrovské potěšení a radost. To vše se však změnilo jednoho dne, kdy Chuck Norris nemohl zabalit dárek (pomineme-li předpoklad, že Chuck umí všechno) a prohlásil, že balení dárků je nuda a otravné. A jak řekl, tak se stalo. Lidé se přestali těšit na balení dárků a začali tento akt proklínat.

Pokusy o zvrat[edit]

Pamětníci vypravovali nevěřícím dětem a vlezlým vnoučatům o tom, jaké to bývávalo za starých časů, kdy při balení dárků se každý opíjel štěstím. Ne však všichni byli nevěřící a založili Odboj za navrácení potěšení z balení dárků. Celý průvod členů (dodnes se neví kolik to přesně bylo, ale odhady říkají, že něco kolem miliónu) dorazil k panu Chuckovi a přednesl jejich protest. Odpověď není známá, protože nikdo nepřežil. Avšak jisté náznaky jsou, protože od té doby lidé začali rozdávat (a tím pádem balit) dárky i jindy než na Vánoce (jak tomu bylo doposud). Podle jedné teorie se Chuck nasral a nechal nic netušící lidi balit dárky i vícekráte do roka.

Balení dárků z matematického pohledu[edit]

Matematicky vyjádřeno, je balení dárků pokrytí třírozměrného tělesa dvourozměrnou plochou, která nesmí být nijak zdeformována. To je neřešitelný problém, byl to právě Chuck Norris, kdo dokázal jeho neřešitelnost matematickými prostředky. Toto řešení inspirovalo Kurta Gödela k důkazu nedokazatelnosti nedokazatelnosti života, vesmíru a vůbec.

Zpátky k balení dárků: Jelikož si lidé s nedokazatelností něčeho nelámou hlavu, snaží se pokrýt třírozměrný dárek dvourozměrným papírem. Případně čtyřrozměrný dárek třírozměrným papírem. Pochopitelně to není a nemůže být úspěšné, v každém zabalení dárku vždy najdeme matematickou chybu. (Viz paradox nekonečna).

Vědecký tým Necyklopedie však našel hned dvě řešení:

  • Používat k balení třírozměrných předmětů třírozměrný papír.
  • Nadělovat bližním dvourozměrné dárky, či dárky, jejichž třetí rozměr je zanedbatelný. Například peníze. Pokud dáte peníze Necyklopedii, uděláte úplně nejlépe.