Bez Arábie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Moldavsko.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Bez Arábie se může ocitnout každý stát, který se od Arábie odtrhne, většinou se však tento název používá pouze pro jedno území na východě Evropy.

Bez Arábie, čehúnsky Besarábie, je území na jihozápadě východu Evropy. Vzniklo roku 1069 odtržením jižní části Kyjivské Rusi a jejím spojenectvím s Araby, se kterými vytvořilo jediný stát s názvem SArábie (rumunskomoldavsky CuArabia). V 17. století byla evropská část zmíněného soustátí obsazena Turky a později roku 1878 spojena s Valašskem a Moldavskem za vzniku Rumunska.

Rok 1940 přinesl další kakastrofu: BezArábie byla připojena k Sovětskému svazu, ochuzena o svou jižní část (ve prospěch Ukrajiny) a zbytek přejmenován na Moldavskou Ruskou Bolševickou Kolonii - další důkaz, že rusáci jsou zloději kufrů a cizích území. Z původní sarabštiny byla vytvořena moldavština (totožná s rumunštinou). Rok 1991 naštěstí znamenal svobodu, ovšem vykleštěnou okleštěnou; jižní část zůstala Ukrajině. Opětovné připojení k Arábii bylo zamítnuto, a tak se ze SArábie stala BezArábie (rumunskomoldavsky FărăArabia). Od té doby používá oficiální název Moldavská republika a snaží se připojit aspoń k Rumunsku, ovšem marně.

Související články[edit | edit source]