Koziatrie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zakladatelem koziatrie není nikdo jiný, než zasloužilý člen Vědeckého týmu Necyklopedie, poživatel Staryslon.

Koziatrie je nový interdisciplinární vědní obor, který se zabývá zkoumáním ňader. Je hlavní náplní práce detašovaného pracoviště Vědeckého týmu Necyklopedie v jižním tichomoří, sídlícím na ostrově Papua-Nová Guinea.

Základy teorie[edit | edit source]

Kateřina Žáková nechtěla o zkoumání kvality ňader ani slyšet. Neustále opakovala: Přepočítat, přepočítat!! Chovala se jako děcko, které neumí do tří počítat.

Koziatrie se dělí podle objektu výzkumu na humánní a nehumánní. Nehumánní koziatrie zkoumá např. kozy krav nebo kozy koz. Je to v podstatě veterinární obor. Spokojíme se s konstatováním, že existuje a VTN se jím v dalším textu nebude zabývat. Humánní koziatrie se zabývá výlučně ňadry žen.

Podle subjektu výzkumníka se rovněž dělí na humánní a nehumánní. Humánní je tehdy, je-li výzkumníkem běžný člověk, např. . O nehumánní koziatrii mluvíme tehdy, je-li výzkumníkem poživatel Staryslon, starý prase, nebo je-li mu práce koníčkem.

Metoda[edit | edit source]

Podle metody výzkumu se dělí na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní metoda zkoumá počet ňader a jejich objem, v podstatě jde pouze o kusy a litry. Tato banální kritéria jsou pro vzdělané výzkumníky z VTN vysloveně nezajímavá. Náš tým se zabývá výlučně kvalitativním výzkumem. Jeho předmětem zájmu je tedy humánní kvalitativní analýza ženských ňader. Je to neziskový obor. Tím se zásadně liší od plastické chirurgie, která se zabývá kvalitativní syntézou ňader, což je obor, bůhvíproč, ziskový.

Při měření některých exaktních ňaderných parametrů se výzkum neobejde bez řady složitých přístrojů. Nejdůležitější z nich je viskozimetr.

Příbuzné obory[edit | edit source]

Laktokoziatrie je oborem, který vytváří nerovnováhu na trhu s mlékem a Vědecký tým Necyklopedie s ním nechce mít nic společného.
Koziatrie je vědní obor s velmi vysokým rizikem selhání výzkumného pracovníka.

Podobor pedokoziatrie se zabývá vývojem ňader pubescentek, naopak gerontokoziatrie hodnotí prsy žen v důchodu.

Koziatrie se nezabývá laktací. Laktokoziatrie je příbuzným interdisciplinárním oborem gynekologicko-pediatrickým, případně oborem živočišné výroby.

Žádným z těchto příbuzných oborů se VTN nechce a nebude zabývat.

Praktický výzkum[edit | edit source]

Zkoumané dobrovolnice mohou zůstat v anonymitě.

Humánní kvalitativní analýza je tedy hlavním předmětem našeho zájmu. Zkoumá tvar, pružnost, pevnost, koeficient prohupu, hebkost a počet ňader. Hodnotí umístění, vzhled a topořivost bradavek, barvu dvorců a její vztah k lidské rase. Mezi nejdůležitější kritéria patří omak a celkový dojem. Výzkum se provádí povinně na všech uchazečkách o zaměstnání v ňaderných elektrárnách, a nepovinně na dobrovolnicích, které se mohou hlásit na e-mailové adrese autora tohoto článku. Každá z nich obdrží lízátko a protokol o zkoumání s celkovým hodnocením ňader a se zařazením svých prsů do některé z ňaderných kategorií.

Jakékoliv heslo na téma Koziatrie byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png
VTN Logo.png