Viskozimetr

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Viskozimetr Veselý Slon.Žlutá značka je pro důlek klíční kosti, oranžová pro bradavky a fialová pro pupík.
V poslední době se používají bezkontakní laserové viskozimetry s optikou pro každé ňadro zvlášť.

Viskozimetr je přístroj ke stanovení ženské viskozity, to jest povislosti, resp. pevnosti ňader. Patří mezi základní přístroje používané v koziatrii a je nezbytným vybavením Šaliny Necyklopedie.

Základy teorie[edit | edit source]

Úvodní pohovor se zájemkyněmi o viskozimetrické měření.

Viskozimetrem se měří vertikální vzdálenost mezi důlkem klíční kosti a prsní bradavkou stojící ženy při okolní teplotě 22°C, za bezvětří a v homogenním gravitačním poli. Samotná vzdálenost však nestačí. Je nutné ji vztáhnout na celkovou výšku postavy podle vzorce

kde:

– tzv. Index viskozity v procentech

– údaj viskozimetru

– výška postavy

Index viskozity[edit | edit source]

Pamelina antigravitační podprsenka spotřebuje pro vytvoření lokální gravitační anomálie výkon malé vodní elektrárny.

Index viskozity se obvykle pohybuje od 4 do 20, přičemž tzv. kritická hodnota indexu je 15. To je hodnota, kdy bradavky dosáhly úrovně pupíku. Index viskozity konkrétní ženy není konstanta, mění se vlivem věku, teploty a koneckonců i gravitačního zrychlení. Tohoto jevu využívají tzv. antigravitační podprsenky (push-up, česky pušapky), které vytvářejí lokální gravitační anomálii mezi 3. a 7. ženským žebrem. Tím podstatně snižují přirozený index viskozity své nositelky a přispívají k oklamání případných nápadníků, kteří dosud nejsou seznámeni s tímto článkem.

Viskozimetrické požadavky[edit | edit source]

  • Pro práci modelky se obvykle požaduje index v rozsahu 4 – 4,85
  • Pornoherečka by měla mít index 4,34 - 7
  • Nevěsta rovněž 4,34 – 7
  • Nevěstka 4,34 – 9,5
  • Manželka – na tom už nesejde, berte to, jak to je.

Poznámky k metodice měření[edit | edit source]

Tato dívka je opravdu příliš mladá pro viskozimetrické měření.

Výstupem viskozimetrického měření je číslo, takže by se laikovi mohlo na první pohled zdát, že patří patří do kategorie kvantifikační koziatrie a není tedy předmětem zkoumání Vědeckého týmu Necyklopedie. Zkušení koziatři ale vědí, že tomu tak není, v tomto případě nezkoumáme ani počet, ani objem. Jedná se skutečně o základní kvalitativní pojem. Výzkumník z VTN při pouhém vyslovení čísla 4,2 pociťuje silné vzrušení, které opadne až tehdy, uslyší-li slovo „patnáct“.

Zkoumaná žena musí bezpodmínečně stát na nohou. Stojí–li na rukou, vychází index viskozity záporný, to znamená, že ňadra nevisí dolů, ale nahoru.

Protože se jedná o koziatrické měření, platí pro případné dobrovolné zájemkyně o měření podmínky uvedené v článku Koziatrie.