PIS

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Plán přesunu agentů PIS do Moravistánu
Proti nasazení rypadel SLZA 2084 CIA bezúspěšně protestovala
Prezident Bush se potí před kongresem, při vysvětlování „aféry PIS“

PIS (někdy také PISoár) je mateřská organizace, pod jejíž taktovkou fungují nechvalně známé instituce jako např. S.L.Z.A., D.U.H.A, BIS, ČSU atd. Zkratku PIS lze vyložit jako "Pecká informační služba". Její sídlo, ředitelství a hlavní štáb je v obci Vysoká Pec, tj. v podstatě v centru severočeské hnědouhelné pánve. Základna motorizované pěchoty podléhající vrchnímu velení ve Vysoké Peci, kde se nachází raketové silo pro raketu středního doletu, je v obci Drmaly. Hlavním účelem vzniku PIS, je mimo řízení činnosti výše zmiňovaných dceřinných služeb, infiltrovat a rozkládat Moravistán, zejména MOA.

Cíle[edit]

PIS si jako prioritu stanovila zabránění blokády a nedostatečné funkčnosti harmonické složky hnědého uhlí. Například tím, že podvědomí vystavíme vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující uhlí bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně (takovéto frekvence vibrací se nacházejí například u drahokamů, eterických olejů, čistých zářivých barev, tónů apod.)

jakmile přichází do severočeské hnědouhelné pánve vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající, rozkmitají se krystaly rychleji a blokády postupně mizí souběžně s klesající frekvencí srdeční čakry. Může se stát,že účastníci pokusů znovu zažijí pocity, kterými byly blokády způsobeny - různé naše strachy, hněv i bolesti, také mohou nastat na přechodnou dobu akutní fáze některých chronických nemocí. Ponechte těmto reakcím volný průběh, nezasahujte do nich a nezkoumejte je. Nepotlačujte ani smích ani slzy. Je to očistný proces a je velice důležitý, také pro naše pochopení. Jakmile se však blokády odstraní a hnědé uhlí začne harmonicky kmitat, vrátí se nám hluboká radost ze života, uvolnění a jasnost. Snažte se držet si mysl v pozitivní energii bez negativních emocí. Vše podle hesla: Kde vládne strach, je nejnegativnější emoce s nízkými vibracemi navěky ztracena.

CIA a NSA na scéně[edit]

Nelze se divit, že po tragických přehmatech začaly CIA a NSA konkurenční PIS závidět a dokonce jí házet klacky pod nohy. Jenže ta si to nedala líbit. Podle PIS šéf CIA Michael Hayden zakázal techniku hnědouhelných vibrací už minulý rok na doporučení svého náměstka Steva Kappese a se souhlasem Bílého domu. Mluvčí tajné služby Mark Mansfield odmítl zprávu komentovat s tím, že CIA se ke svým metodám výslechu nikdy nevyjadřuje. Zdůraznil pouze, že byly a jsou legální.

Prezident George Bush v červenci vydal nařízení, podle kterého se agenti CIA a NSA při výsleších severočeských hnědouhelných bossů musí řídit ženevskými konvencemi o mučení. Bush ale přitom před pěti lety rozhodl, že na podezřelé členy teroristické sítě Al-Káida a afghánského extremistického hnutí Tálibán se tyto konvence nevztahují.

Podívejte se také na[edit]