Papežský řád Václavu Klausovi

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


     motto:

Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.
Bůh
Svatý Klaus.jpg

Václav Klaus byl vyznamenán Papežským řádem svatého Řehoře Velikého. Ocenění obdržel v předvečer zahájení zimního plenárního zasedání České biskupské konference (ČBK) v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové. Svatý otec Krocan XIV., dekretem kardinála státního sekretáře Angela Sodana ze dne 3.11.2007, udělil prof. Klausovi, CSc., Papežský řád svatého Řehoře Velikého za příkladný křesťanský život aktivního laika v naší společnosti a především za příkladné prosazování Genesis (viz motto) a její dokonalé naplňování, obohacené o ekonomický rozměr.

Historie řádu[edit | edit source]

Řád sv. Řehoře Velikého patří mezi nejvyšší vyznamenání, která uděluje Svatý otec. Řád ustanovil papež Řehoř XVI. 1.9.1831, podmínky pro jeho udílení reformoval papež Pius X. 7.2.1905. Řád je udělován mužům i ženám, kteří jsou pak nazýváni "rytíř" a "dáma".

Předposledním známým případem udělení řádu svatého Řehoře Velikého je posmrtné ocenění dobrodružných knih Rosamunde Pilcherové "Sinofob z Harapesu" a "Sinofob Peruán" (1909) s ústředním hrdinou Karaben Nemsím.

Z projevu kardinála Vlka[edit | edit source]

U příležitosti předání oceněni pronesl slavnostní projev Kardinál Miloslav Vlk.

Bratři a sestry. Rodina potřebuje domov. Pro lidskou rodinu je tímto domovem země, životní prostředí, které nám dal Bůh Stvořitel, abychom je využívali. Je člověku svěřeno, aby je s odpovědností ve svobodě využíval, přičemž jeho hlavním měřítkem musí být vždy dobro římskokatolické církve a ekonomický růst. Člověk má přirozeně vyšší hodnotu ve srovnání s celým stvořením. Respektování životního prostředí neznamená stavět neživou nebo živou přírodu nad člověka. Dnes se hrstka lidí obává o budoucnost ekologické rovnováhy. V tomto ohledu je vhodné, aby se hodnocení prováděla moudře, v dialogu s odborníky a vědci, bez ideologických tlaků vedoucích k ukvapeným závěrům a zvláště by se přitom měl společně hledat trvalý vývojový model, který může zajistit blahobyt všem při zachování ekonomické rovnováhy. Svazek mezi člověkem a životním prostředím, který má být obrazem stvořitelské lásky Boží – Boha, v němž máme svůj původ a k němuž směřujeme. Dnes máme vzácnou příležitost ocenit muže, který v boji proti ekologickým teroristům stojí v první linii. Muže, který na celém světě odvážně hájí a propaguje slovo Boží. Muže, jehož mám tu čest nazvat přítelem. Milý Václave, Jménem církve, jménem Svatého otce a jménem svým ti děkuji.