Střední průmyslová škola Na Třebešíně

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Střední průmyslová škola Na Třebešíně nebo více známá pod názvem Ústav či Peklo na zemi je přírodní rezervace nacházející se severně od zastávky Hostýnská a západně od Malešičkého parku též známého jako zelené inferno. Jde o uzavřený ale rozvinutý ekosystém plný mnoha druhů fauny i flóry.

Živočisné druhy[edit]

Jak už bylo řečeno Ústav je plný rozmanité fauny. Dle pevně dané hierarchie je rozdělujeme na tyto druhy:

Studenti[edit]

Jsou nejpočetnějším druhem v Ústavu. Každý všední den kolem osmé hodiny ranní se slétávají, aby pokračovali ve svém dobrovolném utrpení, které jim vřele poskytují hierarchicky výše postavení profesoři. Studenti jsou druhem poměrně rozmanitým. Můžeme se setkat se studenty mnoha barev i tvarů.

Klasický student má čtyři vývojová stádia: prvák, druhák, třeťák, čtvrťák. Prvák je stádium odpovídající klasickému mláděti. Striktně dodržuje pravidla daná v rezervaci a odlišuje se od ostatních stádií neustálou potřebou na sebe upozorňovat. Ať už se jedná o hlasité zvukové projevy nebo označování odchodu z rezervace (i to je jistou formou sebezveličení). Ostatní stádia se od sebe liší již jen minimálně. Například počtem pubického ochlupení či množstvím zkomzumovaných drog a lahví alkoholu.

Student Ústavu je sám o sobě tak zajímavý tvor, že na jeho popis by nestačila ani samotná nekonečná, svatá a vševědoucí Wikipedie, kterou tento druh velmi často využívá pro přežití čtyřletého mučení v Ústavu.

Profesoři[edit]

Vykonovatelé zlé vůle alfa samce celé rezervace Luboše Bauera. Mocní ve svých zbraních a zařízlých kalhotech rozsévají zkázu po nebohém, mírumilovném druhu Studentů. Dělí se na čtyři poddruhy: profesor obecný, profesor zákeřný, profesor mírumilovný a profesor showmenovský.

  • profesor obecný - nejpočetnější poddruh profesorů. Jejich teritoriem jsou hodiny nepotřebných a maturitních předmětů. Profesor obecný se může vyvinout v tzv. profesora obecného třídního, když mu alfa samec Lubo přidělí skupinu studentů na skupinové mučení o třídních hodinách.
  • profesor zákeřný - elita mezi profesory. Tento poddruh si obzvláště užívá psychické i fyzické mučení, které způsobuje nebohým studentům. Obývá pouze hodiny odborných maturitních předmětů. Například Provazník.
  • profesor mírumilovný - pravý opak ostatních tří poddruhů. Velice vzácně se součástí tohoto poddruhu na malý okamžik stane většina profesoří populace. Jeho občasný výskyt lze zaznamenat na takzvaných suplovaných hodinách.
  • profesor showmenovský - nejvzácnější ze tří poddruhů. V celém Ústavu byli objeveni pouze dva jedinci. Jejich výskyt se omezuje na hodiny tělesné výchovy. Zde, nezávisle na vůli alfa samce rozpoutávají vlastní druh teroru, který si kupodivu zamilovala většina studentské populace. Jelikož oba jedinci tohoto poddruhu jsou samci, studenti velice často oplakávají možné vymření těchto vzácných tvorů.

Vedení[edit]

Hierarchicky nejvýše postavená skupina. Jedná se smečku predátorů živící se procentuální absencí studentů. V čele smečky je nejvyšší vůdce alfa samec Luboš "Lubo" Bauer. Jeho věrnými nohsledy není nikdo jiný mlátička Maruška Benešová, zápisníček Marťa Nermut a docházkový dravec Tomáš "Žilda" Žilinčár. Tato smrtelná čtveřice vládne pevnou rukou celé rezervaci.

Ohrožené druhy[edit]

Do této skupiny patří zástupci druhů vyskytujících se mimo hlavní dění rezervace. Patří sem například takzvaná Vrátná (neboli skleníková ježibaba či strážce brány), jedná se o druh nesmrtelné suchozemské murény. Stráží vchod do rezervace ze svého proskleného úkrytu a do 11:40 nepouští nebohé studenty z Ústavu. Magickými technikami otevírá dva vstupy do částí rezervace.

Dalším ohroženým druhem je naopak studenty milovaná Bufetářka. Její hnízdo se nachází dva metry severně od Vrátné. Ze svého hnízda zásobuje nejrůznějšími pochutinami jak Studenty tak Profesory. Jedině zde je možné zahlédnout určitou formu příměří mezi mučiteli a obětmi. Bufetářka je však těžce vydíraná alfa samcem Lubem, proto všechny potraviny musí prodávat ne jen čistě dávat.

A v neposlední řadě tu máme Papučboye či jinak nazývaného Strážce podlahy. Jedná se snad o nejvzácnější druh z celé rezervace. Jeho výskyt lze zaznamenat v okolí Studentských šaten kde každý den lape po všem živém bez přezutí. Naštěstí je vždy možnost obejít tohoto predátora přes vrátnici a proto studenti mohou v klidu nechat svoje nohy plesnivět po celý den.

Popis a rozdělení[edit]

Ústav se dělí na několik částí podle výskytu jednotlivých druhů fauny. Těmito částmi jsou:

Hlavní budovy[edit]

Největší část celé rezervace. Zde se setkávají Studenti a Profesoři a vedou mezi sebou souboje na život a na smrt.

Vedení[edit]

Oblast výskytu smečky. Zde máte stoprocentní šanci na setkání s alfa samcem Lubem.

Dílny[edit]

Velice zajímavá oblast. I když zaujímá značnou část rezervace, většina studentů ani neví, že existují. Vyskytují se zde Profesoři neznámých poddruhů takzvaní Praxáři.

Jídelna[edit]

Pastviny kam se chodí občerstvit témeř všichni studenti, profesoři a dokonce i smečka. Tato oblast by se dala přirovnat k africkému napajedlu, protože jedině zde dokáží predátoři i kořist koexistovat v míru.

Tělocvična[edit]

Suchozemské území poddruhu Profesora Showmenovského. Je plná sadomasochistických nástrojů jako jsou např. lana, branky, koše, žebřiny, atd.

Bazén[edit]

Vodní území poddruhu Profesora Showmenovského. Zde se nachází vodní plocha páchnoucí po moči mnoha Studentů a jiných tvorů. Právě zde dokážou zástupci druhu Profesora Showmenovského naplno rozvinout své sadistické představy a realizovat je na Studentech.

Šatny[edit]

Hlavní teritorium ohroženého druhu známého jako Papučboy. Touto oblastí musí studenti každý den procházet a zaznamenávat svůj příchod do rezervace. Pokud takto neuční, docházkový dravec Žilda se postará o to aby jim přístup do rezervace byl nadobro odepřen. Tato nebezpečná oblast je ovšem každý den od 7:55 do 8:45 zamykána aby nedošlo k narušení běhu výuky studenty kteří dorazí pozdě.

Studentská klubovna[edit]

Tato oblast je jedním z mála míst kde mohou studenti o volných hodinách které časově porušují pravidlo 11:40, sedět, čekat, a většinou mít klid od ostatních druhů ústavu.

Jiné články[edit]