Tak Bier

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Tak Bier je pokřik česko-německých pyjanů bieru, jenž se skládá ze slov A láhev na bar!

Dějiny[edit]

Tento pokřik vynalezl v roce 1666 plzeňský pivař Johann Helmut von Seireit, když si v hospodě v Mnichově objednal dva točenáše a jeden lahváč. Točenáše mu přinesli ke stolu a poté zvolal „A láhev na bar!“. Když se ho hostinský ptal, jakou láhev, jestli to má být víno, tak dostal odpověď, že bier, načež pronesl větu „Tak Bier“. Později se tato věta stala označením objednání lahví přímo na bar.

V roce 1947 šejk Ukájím Sesám Láhví tuto větu slyšel v Frankfurtu, ovšem myslel si, že host volá „Alláhu akbar“. Tak Bier si upravil na takbír a použil jej jako název zvolání o Alláhově velikosti, které bylo později převzato organizacemi, jako jsou Al-Káida, Islámský stát a Voko Hárám. V Německu tak toto klasické zvolání můžeme slýchat dodnes.