Hon

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zkušební objekt. Jeho životní výkon je v honech vyjádřen úctyhodnými 775 983 209 H. Což není telefonní číslo, ale míra výronů.

Hon je fyzikální jednotka samohany vyjadřující vztah objektu k neexistenci opačného pohlaví či pohlaví stejného a vlastního erotického potenciálu. Jeden hon je značen H, neexistence opačného pohlaví R a potenciál písmenem B. S těmito veličinami lze podle Einsteina dojít k vyvrcholení, ale je to výpočet natolik složitý, že doposud nikdo nevyvrcholil. Z toho lze odvodit, že lidská mláďata opravdu nosí čápi, vrány a v poslední době hlavně komáři. Otázkou ovšem zůstává odkud.

Základní údaje[edit | edit source]

Základní vzoreček pro samohanu je . Einstein upozorňoval, že vztah veličin se zakřivuje třením paže (P) a pohlaví (O), kvůli čemuž dochází k předčasným nebo spíše žádným výronům, ale nikdo ho nebral vážně. Čehož lituje hlavně vědecký tým Necyklopedie, který si pečlivým a pravidelným propočítáváním vzorečku vykloubil všechna vlastní pohlaví (nutno upozornit, že jeden nejmenovaný a po zásluze potrestaný člen, vykloubil i jedno pohlaví nevlastní). Vyvrcholením necyklopedistického vědeckého týmu byl před vykloubením výkon, nikoliv výron, díky čemuž dostal k dlahám i grant od Euroutopistické unie na další průzkum vzorečku.

Objekt se snaží zaujmout opačné pohlaví. Neúspěšně. Jeho nakrčení ramen a opičí škleb oslovené nutí do smíchu. Objekt předstírá bujarost, ale uvnitř sebe pláče.
Smutek objektu.

Variabilita výpočtu[edit | edit source]

Vědecký tým se po uzdravení pustil do strastiplné práce. Přiložením Einsteinových konstant se bohužel, jak se těšili vědečtí pracovníci, nepředejde dočasnému zmrzačení. Posuďte sami: . Umocnění dvojkou je tu proto, aby škarohlídi neobvinili vědecký tým z puritánství. Proto tým částečně upustil od Einsteina a postupným zkoušením jiných konstant dosáhl dokonalosti vtělené do následujícího vzorečku:


Kde značka „d“ je vyjádřením podpůrných erotických materiálů (časopisy, film, veřejné prostory,…), lomítko vyjadřuje odrazovost zrcadel v prostoru, O je Einsteinovo pohlaví a „s“ vyjadřuje míru rizika vstupu cizí osoby.

Objekt vykazuje vůči svému psychoterapeutovi zvláštní vztah. Takto byl zachycen při pozdravu při vstupu do ordinace.

Nobelova cena míru 2012[edit | edit source]

Na konci výzkumu si necyklopedisté vyleštili pravice a vydali se do Švédska převzít Nobelovu cenu za fyziku. Zásluhy si ovšem sebrala Euroutopistická unie a před necyklopedisty přibouchla dveře slávy, poct a tučného konta. Naštěstí se v sálu vyskytoval nastrčený člen Necyklopedie a jednoduchým pomícháním dostala unie namísto ceny za fyziku cenu míru. Teď s ní směšně onanuje v médiích.

Další verze samohany[edit | edit source]

Předhon[edit | edit source]

Přípravná fáze, kdy si objekt buduje atmosféru. Jedná se o samomilostnou předehru, v které si objekt implantuje do těla tušení příchozí rozkoše. K základnímu vzorci je potřeba přidat touhu zbavit se nákladu, soukromí a kapesníčky či jiné záchytné zařízení.

Pohon[edit | edit source]

K vzorci je potřeba přidat veličiny studu, vzteku, touhy po pohlazení a slzsavého plyšového medvídka. Je dobré po pohonu usnout a zapomenout.

Fáze pohonu je vzorcem nevyjadřitelná. Objekt je očividně unaven a připraven na usnutí. Slzné kanálky jsou rozjitřeny.

Záhon[edit | edit source]

Některé objekty trvale umísťují svůj výron na jedno neměnné místo. Pokud je místo zásobeno většími dávkami výronu delší dobu, je doporučováno hnijící buničinu osít. Výsledek je dle odhadů velmi překvapující.

Výhon(ek)[edit | edit source]

Verze vzorečku pro malé objektíčky. Do vzorce je potřeba přidat ekvivalent rodičovského pohlavku a zakázaného dezertu po večeři.

Myslivecký hon[edit | edit source]

Myslivci si vymohli na společnosti výjimku vlastního vyjádření samohany. Protože to jsou ozbrojení muži, společnost ustoupila a od té doby si mohou myslivci beztrestně honit ty své zajíce, lišky a černou zvěř do aleluja.



VTN Logo.png