Pěstování hybridů

From Necyklopedie
(Redirected from Hybrid)
Jump to navigation Jump to search
Sazeči se radí, jak nejlépe zasadit hybrida

Pěstování hybridů (kříženců) je daleko zajímavější a rozmanitější, než pěstování kaktusů, ibišků, tulipánů, rododendronů apod., i než chov různých domácích zvířat, třeba psů, koček, želv atd. To je všeobecně známo. Proto bývá častým zvykem pěstovat si doma hybrida a je to považováno za prospěšnou a bohulibou činnost. Přestože je pěstování hybridů obecně podporováno různými pobídkami, je jich spíše nedostatek. Jsou však jedinci, kteří berou tuto činnost za zdroj obživy. Ti pak mají hybridů nadbytek, většina populace ale vlastní a pěstuje pouze jednoho až dva hybridy, a to je velmi málo.

Jak nejlépe zasadit hybrida[edit]

Sázení hybrida je jednoduché a zvládne ho každá dospělá osoba. Sázet se dá prakticky kdekoliv a kdykoliv, na místě a roční době nezáleží, hlavním předpokladem je pouze to, že půda musí být úrodná. Úrodnost půdy je sice předem těžko odhadnutelná – zjistí se ale jednoduše podle toho, zda zasazený hybrid vzejde. Pokud ne, je nejlépe poradit se s odborníkem. Důležité je, že u sázení hybrida musí spolupracovat dva jedinci opačného pohlaví, muž a žena. Každému z nich k sázení stačí pouze jeden nástroj, ty si oba nosí u sebe stále – i v tom je jednoduchost. Samozřejmě, sázení hybrida se dá zpestřit i dalšími nástroji, záleží na vynalézavosti některého, nebo obou účastníků, není to však důležité. Pozoruhodné je, že jedinci mužského pohlaví mají zájem spíše o sázení hybridů, jejich pěstování je už tolik nebaví, u jedinců ženského pohlaví tomu bývá většinou naopak. Při sázení hybrida je nejvhodnější používat nějakou měkkou podložku, abyste předešli otlakům a odřeninám.

Může se však používat i podložka tvrdá, je to sice méně pohodlné, činí to však sázení zajímavé – např. sázení na dlaždičkách, případně na stole přináší dobré výsledky. Dobré je před sázením hybrida nepožívat alkohol, protože pod vlivem alkoholu může být hybrid zasazen nekvalitně. Předchází se tak možným problémům při následném růstu hybrida. Osvědčilo se sázení hybridů večer, až v noci, kdy je k tomu ideální situace a výsledky bývají nejlepší. Vlastní sázení hybrida, které spočívá v tom, že muž vloží pomocí sázecího kolíku semínko do důlku s druhým semínkem, který připraví žena, netrvá dlouho, zkušeným vlastníkům více hybridů trvá jen pár minut. Sázení prvního hybrida ale začátečníkům může trvat třeba i hodinu. Ne vždy se povede hybrida napoprvé zasadit, tomu není třeba věnovat pozornost a sázení v dalších dnech opakovat.

Pěstování hybrida[edit]

Zatímco sázení hybridů je velmi jednoduché, jejich pěstování už je o dost složitější. Je to proces dlouhodobý a trvá přibližně 15–18 let, než můžete v péči o hybrida postupně polevit, většina hybridů však bude potřebovat a vyžadovat péči až do vaší smrti. Pěstování hybrida začíná zhruba 9 měsíců od jeho zasazení, tj. v době, kdy vzklíčí. Okamžik vzklíčení je považován za událost zasloužící si oslavu, což muži respektují a s pokorou dodržují. Žen se tento zvyk netýká, neboť jim to nedovolí vyklíčený hybrid, který okamžitě vyžaduje ženskou péči. Při pěstování hybrida musíte dbát zejména na pravidelný přísun vláhy, ale i na její odvod. Stejně důležité je i pravidelné hnojení, živiny mají pro růst hybrida zásadní význam. I když hybrida hnojíte i několikrát denně, nedorůstá mimořádné výšky – po 18–20 letech se jeho růst zastavuje a činí průměrně 1650–1850 mm. Při pěstování hybrida nesmíte zapomenout chránit ho před účinky povětrnosti, a to vhodnými obaly, které musíte občas vyměňovat. Rovněž také musíte hybrida i pravidelně čistit, neboť jinak by po několika dnech silně zapáchal. Dobrou vlastností každého hybrida je, že dokáže přijímat podněty ze svého okolí, bude tedy pro něj prospěšné, když těchto podnětů mu zprostředkujete co nejvíce.

Kolik hybridů pěstovat[edit]

Ještě počátkem dvacátého století bylo docela běžné pěstovat doma větší množství hybridů, normální bylo 4 – 6 kusů a zvláštností nebylo ani 10 kusů a více. Se zvyšováním životní úrovně tento počet kupodivu klesal a v současnosti pěstuje většina rodin doma pouze jednoho až dva hybridy. Odborníky je tento klesající trend považován za veliké negativum a hledají cestu, jak ho zvrátit, zatím se to ale nedaří. Jak již bylo řečeno, muži sice hybridy rádi sázejí, nejraději by ale na cizích zahrádkách, aby je nemuseli pěstovat. Toto řešení není ale příliš vhodné – hybrid zasazený na cizí zahrádce často zplaní. Odborníci pro pěstování hybridů proto doporučují sázet je a pěstovat pouze doma a snažit se o 3–4 hybridy. Přináší to sice více starostí, je to dražší, ale na druhou stranu více hybridů přináší také více radosti a potěšení.

Může Vám být hybrid prospěšný?[edit]

Zde pěstují hybridy pro obživu

Prospěšnost hybridů lze spatřovat ve dvou rovinách – první rovina není sice příliš obvyklá a chvályhodná, existuje ale malá část populace, která pěstuje hybridy pro vlastní obživu a je to pro ně jediná práce, kterou uznávají a kterou jsou schopni vykonávat. Finanční prostředky, které na tuto péči dostávají sice nejsou velké, jim to však stačí pro základní živobytí. Hybridům, které pěstují dávají nedostatek živin i podnětů a cena takových hybridů na trhu je nízká. Převážná část populace ale pěstuje hybridy hlavně pro své potěšení, a to je druhá rovina, v tom spatřují prospěch pro sebe. Pokud ve vyšším věku už přestávají mít sílu, některý hybrid jim dokáže péči částečně vrátit, to už je však dost nadstandardní a nelze s tím počítat.

Několik zajímavostí na závěr[edit]

Úplný hybrid

Velmi zajímavé je, že kříženec ze semínek, které do jednoho důlku vloží současně muž a žena, je téměř vždy neúplným hybridem, téměř nikdy nevznikne hybrid úplný. Úplný hybrid je sice dokonalým výtvorem, protože má ale současně všechny významné znaky obou sazečů – i fyzické, je jeho pěstování daleko složitější, většinou není ani hezký a protože je jich opravdu málo, není považován za standard. Za standard je považován hybrid neúplný, přičemž za pozornost stojí, že jeho vzhled je jednoznačný a pohlaví, které se z něj dá bezpečně poznat, má pouze po jednom z obou sazečů.

Další zajímavostí je, že pokud sází semínka jedinci stejného pohlaví druhu Homo sapiens, tedy muž a muž, nebo žena a žena, zatím nikdy hybrid nevyklíčil, ani úplný, ani neúplný. Existuje teorie, že v případě Muž-Muž kombinace neomylně dojde k použití špatného důlku, zatímco v případě Žena-Žena je na vině absence kolíku. Protože výzkumníci Necyklopedie jsou ovšem opravdoví vědci a na podobné pseudoteorie nikterak nedají.

Snad poslední zajímavostí je počítání hybridů. Při jejich počítání platí tzv. paradoxní paradox, jehož objev je přičítán JdC. Znamená to, že součet hybridů, které vypěstovali muži se součtem hybridů, který vypěstovaly ženy, se musí vydělit dvěma, aby byl zjištěn jejich skutečný stav. Např., vypěstoval-li v rodině muž dva hybridy a žena společně s ním také dva hybridy, není konečný počet hybridů čtyři, ale pouze dva hybridi.