Lekvarifikátor

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Lekvarifikátor, anglicky Lequarificator, francouzsky Lequarificateur je polyfunkční automatický přístroj znám již starým Římanům, kteří jeho zjednodušenou formu, tzv. "Lequarificatus Vulgaris" hojně využívali.

První důkazy o existenci tohoto víceúčelového zařízení nacházíme na zdech jeskyně ve francouzském Cro Magnonu. Nelze zpochybnit fakt, že ono zařízení, i když ve své primitivní podobě, bylo hodně používáno lidmi typu Australopithecus a Ardipithecus. Důkazem nechť je jeskynní malba z jeskyně u Lausselu (Dordogne) pocházející z doby před 20 000 lety.

Lausselská Venuše s lekvarifikátorem. Nález z jeskyně u Lausselu (Dordogne) pocházející z doby před 20 000 lety.

Nejstarší nálezy[edit]

Doposud nejstarší archeologické nálezy, které byly učiněny ve francouzském Chilhacu a které pocházejí nejspíše z doby před 1,8 milióny let, a to dokonce před našim letopočtem. Do střední a východní Evropy se tento přístroj rozšířil nejprve agresivní, ba přímo výbojnou politikou římského císaře Tita Flavia Vespasiana počátkem našeho letopočtu. Právě této skutečnosti vděčíme za udomácnění se lekvarifikátoru v zemích Koruny České a v Uherském království. Na tomto faktu nic nezměnili ani prudké nájezdy hord Avarů na přelomu 6. a 7. století, o nichž bylo známo, že lekvarifikátorem přímo pohrdají a jeho vlastnictví bylo posléze dokonce trestáno smrtí.

První zmínky[edit]

Poprvé se s pojmem "lekvarifikátor" setkáváme v Zákonu dvanácti desek (Lex duodecim tabularum) z poloviny 5. století př. n. l. Jednalo se o dvanáct bronzových desek, které byly vystaveny na Foru Romanu. Dovoluji si předmětnou část citovat:

[2] . . . morbus sonticus . . . aut status dies cum hoste . . . quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo dies lequarificatorum esto. (Festus 290; 273; Cicero, de off. 1, 12, 37)