Nemocnice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Nemocnice je budova (nebo soubor budov), kterou obvykle vyhledávají ti, kteří nejsou mocní - jsou nemocní. Takový neduh se obvykle projevuje tím, že člověku něco buď chybí nebo přebývá(např. krumpáč v zádech). Takový jedinec se pak odebere právě do nemocnice, aby tam strávil věčnost. Ve zdravotnictví je 1 Furt dlouhý přibližně 3 hodiny.

Lidé[edit | edit source]

V nemocnici je obvykle hromada pacientů, lékaři, a zdravotní sestry. Pacient to nevidí, ale nad tím vším je ještě ředitel a pár jeho nohsledů.

Ale součástí jsou i řidiči sanitek a jiný pomocný personál - uklízečky, kuchařky. Jídlo v nemocnici je mnohem poživatelnější než ve škole, ale pořád nic moc.

Oddělení[edit | edit source]

Protože doby, kdy lékaři uměli nanejvýš přiložit pacientovi pijavici jsou nenávratně pryč. Každý lékař se dnes specializuje na určitou část těla. A podle toho pracuje na určitém oddělení:

 • Praktické lékařství - někde mají "obvoďáka" v nemocnici.
 • Stomatologie - pro pacienty bolestivý obor (koho nebolí vrtání zubů...)
 • Interna - obor široký jako Rusko... Ve velkých nemocnicích je agenda rozdělena na diabetologii, endokrinologii, geriatrii, kardiologii, nefrologii a revmatologii.
 • Chirurgie - rovněž velmi široký obor. Ve velkých nemocnicích je objem práce rozdělen na úrazovou, cévní, kardiologickou, neurologickou a plastickou chirurgii. Často se k tomu někdy pojí traumatologie a ortopedie, kde lékaři soutěží v totálních endoprotézách
 • Hematologie - zkoumání tekuté krve
 • Neurologie - přes hlavu a mozek. Kde je problém se zkoumá neurologickým vyšetřením.
 • Pediatrie - přes děti do 18 let.
 • Neonatologie - přes novorozence. Též známo jako "porodnice".
 • Otorinolaryngologie - zkráceně ORL. Předmětem zájmu jsou nedostatky a nemoci úst, uší, nosu, a krku včetně všech částí.
 • Patologie - v drtivé většině případů zkoumá z malých kousíčků "tkání", jestli má člověk rakovinu nebo nádor. Jen zcela ojediněle zkoumá celého člověka.
 • Soudní lékařství - někdy, zpravidla ve fakultních nemocnicích. Pro živé má význam pouze tehdy, pokud jim někdo zemřel (např. tchýně), nebo pokud se opili (analýza krve anebo moči na toxikologii).

Na každém oddělení je primář. Pokud je práce hodně, je určen i jeho zástupce - sekundář. Ve fakultních nemocnicích je rovněž přednosta a zástupce přednosty. Přednosta je vždy profesor nebo docent - akademický pracovník zodpovídající též za výuku mediků.