Proplácení poplatků za lékaře ve Středočeském kraji

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Rath zbrrnnda.jpg

Nový středočeský Bezirkshauptmann David Rath (ČSSD) plní své sliby, že kraj bude občanům proplácet třicetikorunový poplatek za návštěvu u lékaře. Proplácení poplatků však lehce zkomplikoval šéf antimonopolního úřadu M. Pecina (rovněž ČSSD), podle nějž by přímé platby do rozpočtů kraských nemocnic byly podle práva EU nepřípustnou podporou.

Proto je nutné proplácení provádět jinak. Podle vyhlášky, zveřejněné 29. října 2008 to bude naprosto jednoduché. Pacient si po zaplacení 30 českokorun vyžádá od lékaře účtenku. Tu donese na zdravotní odbor Krajského úřadu, kde podá příslušnou žádost (pacient vyplní níže uvedený formulář, přiloží účetenku a kopie všech lékařských zpráv). V případě vícero návštěv lékaře musí žadatel pro každou z nich vyplnit samostatný formulář, každá žádost bude projednávána samostatně a obdrží vlastní číslo jednací.

Krajské zastupitelstvo musí žádost pacienta projednat do 30 dní (povšimněte si, že to není prvočíslo). Poté musí krajský úřad do dalších třiceti dní zaslat pacientovi dopis (do vlastních rukou) o svém rozhodnutí a do dalších třiceti dnů zaslat žadateli příslušnou částku buď poštou, nebo bankovním převodem. Tím je naplněna spravedlnost. Na případné dotazy, zda zpracování těchto žádostí nebude moc administrativně náročné, existuje jasná odpověď: přijmou se noví úřednící, čímž se sníží nezaměstnanost.

Vzor formuláře[edit]

 • Jméno pacienta
 • Datum narození
 • Jméno za svobodna
 • Jméno tchýně
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa přechodného bydliště
 • Jméno a adresa ošetřujícího lékaře
 • Datum a čas (od.... do ... s přesností na sekundy) návštěvy lékaře
 • Důvod návštěvy lékaře
 • Diagnóza stanovená lékařem
 • Skutečná diagnóza
 • Dignóza zjištěná při pitvě
 • Lékařem navržený léčebný postup
 • Důvody, proč nemohlo být aplikováno domácí léčení
 • Počet piv vypitých po návštěvě lékaře
 • Počet piv vypitých před návštěvou lékaře
 • Počet piv vypitých během návštěvy lékaře

Věříme, že vyplnění formuláře bude snadné a do jisté míry také zábavné i pro seniory.