Sdružení pro obnovu tělesných trestů ve školství

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Kdo šetří svou hůl, nenávidí syna svého, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.“

- Bible
Spank.jpg

Registrace[edit]

Sdružení je řádně zaregistrovaným občanským sdružením. Registrace byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 24.2.1998 pod č.j. VSC/1-10382/92-R., na náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Cíle[edit]

Cílem sdružení je docílit stavu, kdy na našich školách bude kázeň věcí samozřejmou. Toho nelze dosáhnout bez zavedení tělesných trestů. Chceme v počátcích zabránit tomu, aby se z našich škol staly drsné instituce, kde problémy disciplíny jsou prioritou, která zastiňuje snahu, aby se studenti vůbec něco naučili. Slepě nezavrhovat sovětský model školství a nebrat si vzor jen z amerických školních primitivních institucí, v nichž exceluje každý, kdo má všech pět pohromadě.

Naše školství patřilo kdysi k nejlepším na světě, ale to již odvál čas a novodobí reformátoři. Vše, co bylo dobrý, je najednou OUT. Hlavní je najít vše na internetu. Máme mládež poloblbů, kteří ani nevědí, co je to Oškobrh.

Kdo kategoricky odmítá tělesné tresty, zřejmě nezná děti. Jak dokážou být nemilosrdné, mnohdy lstivé a zákeřné. Hunterova Džungle před tabulí, román o americké střední škole, nebyl fikcí.

Otevřený dopis ministerstvu školství[edit]

Vážení přátelé,

přečetl jsem si návrh nového školského zákona a jsme znechuceni faktem, že jej psali lidé, kteří nemají o školství, o dennodenních problémech učitelů, či o hodnotách současných žáků ani potuchy. Protestujeme proti totálnímu zákazu tělesných trestů a tvrdému postihu učitelů pokud se takto proviní.

V dobách kdy světu vládnou Rambové, Usamové, Paroubkové, Lobotómové, Kalašnjikové, OSA a jiná monstra, se s žáky těžko domluvíte vlídným slovem. Pokud přistoupíte k předepsanému potrestání - zápisem do třídní knihy, znemožníte se a zesměšníte ještě víc. Žádám vás, abyste doplnili návrh školského zákona: § 78 čl. výchovná opatření o odst. 1

o znění: - učitel má právo v nejnutnějším případě při ohrožení zdraví dětí, učitelů či ohrožení majetku školy, nebo při závažném porušení kázně, řádu školy či porušení zákonných a etických norem, usměrnit žáky i násilím přiměřeným jejich věku, provinění a stupni nebezpečnosti.

Zdůvodnění: Násilí menší než malé ještě nikdy nikoho nezabilo. Byli jsme přeci biti všichni. Plesknutí, pohlavek, facka neublíží dětské otrlé duši, ale přesto pomůže alespoň na nějakou dobu upevnit ve škole řád a kázeň. Dokud nám to nezačnou ti nejotrlejší vracet.

Jménem sdružení pro obnovu tělesných trestů ve školství PeaDr. A. Breptal, Soukromá církevní devítiletá škola - Košařova 24/1 Ostrava 714 00