Union Carbide

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Poloprovozní jednotka indické filiálky, jež tak smutně selhala

Union Carbide, česky Spojené karbidky, je nadnárodní chemická a ekologická firma zabývající se netrvale neudržitelným rozvojem života na Zemi. Jejím zřizovatelem je Světová zdravotnická organizace (dále jen SZO). Světově známou se bohužel stala až po nepodařeném deratizačním pokusu v indickém Bhópálu.

Zpackaný Bhópál[edit | edit source]

Pouze touto malou dírou se nemohlo dostatečné množství pokusné látky dostat k určeným subjektům. Nedbalost indických techniků je neomluvitelná

Zakázka World Health Organisation (SZO) v roce 1984 byla na první pohled jasná a jednoduchá: v poloprovozním režimu vyzkoušet omezení růstu indické populace, nezbytného pro přežití ostatních lidí na planetě.

Želbohu celá akce byla nepřipravena a všudypřítomné korupční prostředí vedlo k rozkradení přibližně 66 % financí na její přípravu, jak to všichni dobře známe z tuzemska. Výsledkem bylo pouhé zanedbatelné množství evidovaných pokusných jedinců, schopných v posmrtném stavu podrobit se vědeckým zkouškám. Následné 25leté druhotné rozšiřování pokusného kmene a údajné (nepotvrzené SZO) následky otravy pro dalších 600 tisíc lidí jsou jen slabou náplastí na zpackaný pokus.

Potrestání viníků[edit | edit source]

Nedávno proběhl donekonečna odkládaný soud, který snad sjednal alespoň malou, spíše symbolickou dávku spravedlnosti.
Informace zde

Směšně nízké tresty pro vědecké a vedoucí pracovníky indické filiálky, kteří nedosáhli ani 1 procenta očekávaných výsledků, jsou souhrou řady cest českých justičních orgánů v čele s Renátou Veseckou do Indie. Kašmír a Jihočeské matky v této kauze rovněž hrají nezanedbatelnou roli.

Následky[edit | edit source]

Následky si může přečíst každý gramotný občan planety, ostatní (ti šťastnější) se o tom teoreticky mohou dovědět z doslechu, ty to však jistě nikterak netrápí: Počet obyvatel Indie je 1 131 043 000.

Pohřeb.jpg Černý humor je specifický druh humoru a komiky založený na tom, že paradoxně vyvolává smích prostředky, které ve své podstatě vůbec k smíchu nejsou.