Eurasijská unie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Nešlápněte do hovna.jpg Nepotěšil jsi mne chlapče, ale ani já tě nepotěším. Najde se nějaký hrdobec, který SPRASÍ tento článek?


Vlajka má už rezervované místa pro další státy, když bude EU moc hodná může dostat také jednu hvězdičku

Eur(o)asijská unie je vytouženým snem ruského mesiáše Vladimíra Vladimíroviče. Tento politicko-ekonomický svazek je založen převážně jako snaha o vyvážení a překonání démonické moci Evropské unie a Západu. Vladimírovo království nebeské však léta Páně 2013 muselo začít čelit celoukrajinskému heretickému hnutí, které je pravděpodobně kryptofašistické. Ukrajina totiž pod vlivem amerického satana a zvrhlé a dekadentní západní Evropy se dlouhodobě snažila zaprodat svoji duši, což mělo být stvrzeno podpisem smlouvy s nevinným názvem asociační dohoda. Vladimírova říše zmítaná temnými silami, které se snaží podkopat její ekonomickou a demografickou rovnováhu zvenčí i zevnitř, zahájila na jaře léta Páně 2014 hrdinnou avšak tajnou záchrannou operaci. Vladimír Veliký, jak se začíná ruskému vůdci přezdívat, tak prozatím dokázal vymanit z rukou nepřátel poloostrov Krym. V současnosti Euroasijská unie upevňuje své síly a podporuje velkoruské puristy na východě Ukrajiny, která se zmítá ve víru nečistých demokratizačních myšlenek Západu soupeřících s východní čistotou a mírem.

Členské státy[edit | edit source]

Členskými zeměmi Eurasijské unie jsou kromě Ruska další vyspělé země v regionu - Bělorusko a Kazachstán. Zájem projevily také Arménie, Turkmenistán, Uzbekistán, Moravistán, Mongolsko, KLDR a Kuba.

Eurasijská unie v budoucnosti[edit | edit source]

Dle interních zpráv se Euroasijská unie po krocích vedoucích k silnější vnitřní integraci pravděpodobně přejmenuje na Velkorusko. Dlouhodobým cílem Velkoruska je destabilizace západní, střední a jižní Evropy tak, aby byl minimalizováno možné narušování pokojného života Velkorusů. V rámci této strategie dojde k obsazení dalších území, kde žijí a budou žít Velkorusové. Jedná se například o oblast současného Kaliningradu budoucí velkoruské Západní enklávy.

Nákupem nemovitostí v zahraničí, např. koupení města Karlovy Vary či mohutné skupování majetku ve Velké Británii, bude později sloužit k vytvoření ostrůvků odporu v týlu nepřítele, jež budou dále podkopávat vzdor satanských sil, dokud nedojde k věčnému vítězství 1000 leté Velkoruské říše. Co bude potom, není prozatím známo.