Sčítání lidu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Oficiální logo Sčítání.

Sčítání lidu je celosvětová akce, která pomáhá

Sčítání lidu, domů, bytů a prasopsů je nový způsob přivýdělku pro politiky, kapitalisty a jinou havěť. Funguje na principu pozitivních reklam v rádiu a televizi, čímž se předejde pochybám o ilegalitě. Se sčítáním souhlasí všichni, včetně průměrných občanů a Vietnamců. Souhlas je zcela dobrovolný, ale v případě nesouhlasu proběhne vydání zpět do Vietnamu. Jeden příslušník menšiny musel dokonce vystoupit v televizní reklamě, a co víc, musel se usmívat.

Charakteristika[edit]

Sčítání může být mnohým lidem nepříjemné. [1]

Sčítání lidu je nástroj, který umožní státu utratit 2,5 miliardy českokorun za veselá videa [9] a další užitečnou sebepropropagaci Českého statistického úřadu.

Otázky při sčítání lidu a vzorové odpovědi na ně[edit]

Sčítání některých skupin spoluobčanů bude Úřad moci výhodně provádět pomocí specializovaných sociálních sítí
Informace o sčítání lidu obsahuje jméno sčítacího komisaře a čas jeho návštěvy v místě vašeho obydlí
 1. identifikace místa sečtení
  1. okres: pozor jde o chyták, okresy již byly zrušeny, nevyplňujte!!!
  2. obec: pokud bydlíte v obci, napište ANO, pokud bydlíte mimo obec napište NE, pokud nevíte, nevyplňujte
  3. část obce: zvolte jednu z možností MALÁ - STŘEDNÍ - VELKÁ - VELKÁ JAKO BRNO - VĚTŠÍ NEŽ BRNO
  4. sčítací obvod: změřte obvod v pase v cm (jde o tzv. číslo pasu)
  5. ulice: ANO vyplňujete pouze, pokud je vaše bydliště poblíž nějaké ulice, bezdomovci píší NE
  6. číslo orientační: orientačně zvolte nějaké číslo (slouží pro generování digitálního podpisu přiřazeného k vaší virtuální identitě)
  7. číslo popisné nebo evidenční domu: čitelně napíšete odpověď POPISNÉ případně EVIDENČNÍ
  8. pořadové číslo budovy: vyhlédnete z okna a spočítáte, kolikátá budova je ta vaše (za první budovu považujte budovu nejvyšší nebo budovu, kde bydlí funkcionář Strany)
  9. číslo bytu: opíšete číslo z dveří (pokud máte)
 2. jméno, popřípadě jména, a příjmení: opiš z občanky (pokud nemáš občanku, tak si v tlačenici v hypermarketu nějakou sežeň)
 3. rodné číslo: opiš z občanky
 4. datum narození: sice se dá odvodit z rodného čísla, ale zde jde opět o chyták, který má vyfiltrovat nepoctivce a zloděje občanek
 5. pohlaví: vyplňte: MÁM - NEMÁM (podle pravdy) Pokud umíte anglicky napište SEX: yes nebo no.
 6. státní občanství: ČSSR (všichni narození před rokem 1990), ČSFR (narození 1990 - 1992), ČR (ostatní)
 7. rodinný stav: CHUDÍ - BOHATÍ (vyplňte podle pravdy situaci vaší rodiny)
 8. registrované partnerství: ANO - NE
 9. bydliště v rozhodný okamžik: MÁM - NEMÁM
 10. bydliště jeden rok před sčítáním: BYLO - NEBYLO - NEPAMATUJI SI (Václav Klaus si také nepamatuje sponzory ODS, tak proč by sis ty měl pamatovat, kde jsi přespával před rokem)
 11. bydliště matky v době narození: MĚLA - NEMĚLA
 12. mateřský jazyk: HEBOUČKÝ (jaký také jiný, že?) Podle doplňovací otázky, jakým jazykem na vás mluvila matka, můžete uvést několik jejích nejoblíbenějších nadávek.
 13. nejvyšší ukončené vzdělání: výška budovy školy v metrech nad mořem
 14. obor vzdělání: vyberte jednu z možností RYCHLOSTUDIUM - MIMO PLZEŇ
 15. počet živě narozených dětí celkem: tato testovací otázka zkoumá schopnost odhadu globální natality během vyplňování dotazníku
 16. počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství: vyplňujte pouze, pokud s jistotou víte, že manželství je poslední
 17. hlavní ekonomická aktivita: vyber, kam si chodíš pro dávky či pro obživu ÚŘAD PRÁCE - ÚŘAD SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - ČORKA
 18. odvětví ekonomické činnosti: SOMROVÁNÍ - ČORKA - VLOUPAČKY - DEALING - PASENÍ - PRODEJ DĚTÍ (i více možností je správně)
 19. zaměstnání: velkými písmeny napiš PROČ?
 20. postavení v zaměstnání: pozor chyták zkoumající frekvenci erekcí během pracovní doby!
 21. místo pracoviště nebo školy: zde doplň, kde jsi místo pracoviště nebo školy (např. HOSPODA)
 22. frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy: zde uveď, kolikrát v životě jsi byl v práci či ve škole (za správnou odpověď se považuje pouze jednociferné číslo)
 23. doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy: napiš DALEKO
 24. dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce: zde napiš, komu jsi ukradl kolo, velblouda či auto, když jsi jel do školy či zaměstnání, v případě, že si nepamatuješ, napiš NEPAMATUJI
 25. národnost: pokud chodíte hajlovat na hrob Edvarda Beneše, napište česká, pokud na hrob Adolfa Hitlera, napište německá, pokud na hrob J. V. Stalina, napište komunistická. Pokud nechodíte hajlovat na žádný hrob, nevyplňujte.
 26. náboženská víra: rozepiště podrobně, v co všechno věříte. V případě, že se to nevejde do formuláře, přiložte další list. [10]
 27. způsob bydlení bytové domácnosti: napiš VŠICHNI DOHROMADY
 28. obydlenost bytu: pozor chyták, když napíšeš BYT JE VYBYDLENÝ, dostaneš od Kocába nový
 29. právní důvod užívání bytu: jediná správná odpověď je NAŠLI JSME TO JAKO PRVNÍ
 30. velikost bytu -- počet místností a plocha: pokud dosud nevytrhány parkety, píšeš JEDNA PLOCHÁ MÍSTNOST (a naopak)
  1. kuchyň nebo kuchyňský kout: to je to, jak tam jsou hrnce, piš ANO - NE
  2. obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2: to je to, jak tam ve sklepě držíš tu holku, jak o ní nesmí vědět manželka a fakani
  3. obytné místnosti s plochou 8 a více m2: když napíšeš ANO, tak ti ještě někoho nastěhují
  4. ostatní prostory bytu: dvorek a tak
 31. poloha bytu v domě: vyber jednu z možností SKLEP - SUTERÉN - NEVIM
 32. plyn: ODPOJEN - DOSUD NEODPOJEN, ALE NEPLATÍME
 33. vodovod: ODPOJEN - DOSUD NEODPOJEN, ALE NEPLATÍME
 34. teplá voda: velice nebezpečná věc, hrozí opařením, vyplň: ZNÁM - NEZNÁM
 35. způsob vytápění: napiš, co přidáváš do ohně v hlavní místnosti PARKETY - PARAPETY - PET LAHVE
 36. energie používaná k vytápění: OHEŇ - ALKOHOL - KONOPÍ - DURMAN (i více možností může být správně)
 37. koupelna nebo sprchový kout: to je tam, kde máš špinavý nádobí a zasviněný hadry
 38. záchod: vyber dle pravdy NA CHODBĚ - SPOLEČNÝ ZE SOUSEDEM - KDEKOLI POTŘEBUJI - V URČENÉM ROHU
 39. osobní počítač a připojení k internetu: ČORUJEME WIFI OD SOUSEDA
 40. seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí -- jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození: náhodně vyber několik jmen z kalendáře a k nim napiš ČERVEŇÁK, datum narození najdeš na svém Facebooku[11]
 41. vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti: volným slohovým útvarem popiš, jak to mezi vámi opravdu chodí
 42. členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky, jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození: seznam všech příbuzných, co jsou v Kanadě
 43. dočasně přítomné osoby, jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození: seznam všech příbuzných, co nejsou v Kanadě nebo se už vrátili.

Rozhodný okamžik[edit]

Pozor, rozhodný okamžik sčítání je o půlnoci z 25. na 26. března. Je vysoce pravděpodobné, že v tu dobu budete řádně opilí. Přesto si pamatujte, proč jste v tu chvíli hajlovali, jak byl vybavený váš byt předtím, než jste ho zdemolovali apod.

Občane bojkotuj![edit]

 • Sčítání lidu se nezúčastním. Videa ČSÚ a argumenty pro a proti [12]
 • Sčítání vovcí II - písek do ložisek! [13]

Sčítání v Bibli[edit]

Sčítání lidu je od pradávna významný okamžik pro všechny židy i křesťany. První sčítání provedl král David bez Hospodinova povolení a byl za to potrestán. Podle zápisků v Novém zákoně právě při sčítání lidu došlo k narození Ježíše Krista. Tím pádem bylo sčítání hned neaktuální. Sčítání tehdy nebylo prováděno pomocí tiskopisů, ale každá osoba musela přijít na určené místo, kde poté otiskla dlaň, chodidlo a penis (muži), nebo bradavky (ženy).

Dnešní dogmatický výklad praví, že k události došlo v noci z 24. na 25. prosinec. Zpětně na toto datum (shodující se s pohanským svátkem slunovratu) však událost záměrně datovali ranní křesťané, neboť původní termín (který byl na přelomu července a srpna) byl z marketingových důvodů velmi špatně využitelný.

Podívejte se také na[edit]