Fallus Niger Cincinnatus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Augustus, náš vzor

„Jak byl černej, tak byl čestnej.“

- Seneca

Fallus Niger Cincinnatus (cca roku 135 n. l. — ???), celým jménem Sextus Fallus Niger Cincinnatus Brutus Longus, byl významným římským generálem během tzv. Narkomanských válek (165/166 n. l. — 179/180 n. l.).

Život[edit | edit source]

Narodil se v severní Africe, pravděpodobně v okolí města Volubilis, ale velmi brzy se přesunul do Říma. O jeho životě je toho známo jen velmi málo, víme, že pocházel z jezdecké rodiny, snad s dlouhou vojenskou tradicí. Rychle se v Římě vypracoval, v letech 155 n. l. a 158 n. l. byl dvakrát zvolen praetorem a v roce 162 n. l. zastával čestný konzulát. Nejpozději na přelomu let 164/165 n. l. se pak přesouvá k armádě do provincií, kde rychle postupuje ve vojenské hierarchii. V roce 167 n. l. zastává post Tribunus angusticlavius, o tři roky později se pak stává legátem nově ustanovené Legio XXXVI Elephantina (legie postavená převážně z egyptských branců). Podílí se na stavbě vojenského tábora na lokalitě Mušov a vede vítězná tažení po celé Moravě až do Čech. Jednu z posledních zmínek o něm máme, když táhne s legií a pomocnými sbory do Asciburgi montes (dnešní Krkonoše), kde měl vést vojenské operace proti místnímu kmeni bojovných germánských Cervusů.

Cincinnatus & Hadrianus[edit | edit source]

Podle údajů z radnice ve Volubilis se lze právem domnívat, že Cincinnatovým otcem byl císař Hadrianus (Hadrián). Ten ve městě přečkal dvě noci při svých cestách Římskou říší. A dvě noci v tomto případě byly tak akorát.

Cincinnatus & Seneca[edit | edit source]

Senecovy citáty se vztahují k různým otázkám a tématům. Jejich značná porce je však moderní civilizaci provždy ztracena. Byly to ty, které Seneca uvedl v knize zvané Výbor z listů Cincinnatovi — soubor dopisů, které si tito přátelé během mnoha let vzájemně poslali. Toto slavné, ba veleslavné dílo pozdní antiky bylo ztraceno, ne-li zcela zničeno, při invazi Vandalů.

Legenda[edit | edit source]

Legendy praví, že Cincinnatus přežil šarvátky s Cervusy a vydal se do nitra Afriky, kde založil vlastní říši. Jeho dva synové si ji rozdělili a dali vzniknout národům Nigeru a Nigérie. Současná dynastie nigerijských princů se považuje za jeho potomky.

Pochybnosti[edit | edit source]

Okolo osoby Cincinnata panují značné pochybnosti. Část komunity historiků dokonce zašla tak daleko, že tvrdí, že vůbec nikdy nežil, že nikdy neexistoval. Podobní pošetilci jsou ale zatím v menšině. Jeden z nich, ten nejpošetilejší, Adolf Satan, dokonce argumentoval absencí článku o Cincinnatovi na jakékoli jazyčné Wikipedii. To však nesvědčí o nevýznamnosti Falluse Nigera Cincinnata, jako o nevýznamnosti Wikipedie.

Jiní blázni zase tvrdí, že se Cincinnatus se Senecou neznali, neboť Seneca zemřel několik desítek let před Cincinnatovým narozením. To ale nejsou historici, jako spíš hysterici a — především — blábologové. Samozřejmě, že se znali, jak jinak by mohli být nejlepšími přáteli?

Související[edit | edit source]

Jakékoliv heslo na téma Fallus Niger Cincinnatus byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

…a eventuelně i: