Gasthaus zum Voyta

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Nechvalně známé fundamentálně scientologické centrum, které se nachází v obci Vysoká Pec, ležící v deltě řeky Delivery Conduit, v místním dialektu zvané Podkrušnohorský přivaděč.

Zeichen 101.png

Zdá se vám, že je tento článek nepřehledný a nesrozumitelný?

To je součást velkého mystéria Gasthausu zum Voyta...

Historie[edit | edit source]

Toto scientologické lóže je již od pradávna obestřeno rouškou tajemství a mystiky a dodnes jsou odborníci ve výkladu jeho historie rozděleni v podstatě na dva nesmiřitelné tábory. První z nich zastává názor, že jej ve 30. letech 20. století založil místní rodák Leopold Chlebeček (jehož předci údajně pocházejí z oblasti Drožďovskije Gubernie na východě Ukrajiny) a jeho klan a to ihned poté, co vynalezl pervitin (derivát železa, uhlíku a koňské moči), jenž je hlavní příčinou bohatství obyvatel zdejšího kraje. Druhý tábor historiků naopak zastává názor, že zakladatelem lóže byl ve 40. letech 20. století dodnes lóži vládnoucí klan Dr. Kurta Vojtowicze, který taktéž o derivaci pervitinu usiloval a to na objednávku Adolfa Hitlera, který se v místních lázních léčil z maniodepresivní schizofrenie. Jeho pokusy ale nevedly ke zdárnému cíli

neboť místo koňské moči užíval moč svou a ta po vmísení do ostatních přísad vždy vedla k mohutné explozi, která vždy fatálně zdevastovala Vojtowiczovu laboratoř, což významně napomohlo Leopoldu Chlebečkovi.

Jedna z mála dochovaných fotografií poničeného okolí laboratoře Kurta Vojtowicze někdy kolem roku 1944

Vojtowicz sice pervitin neobjevil, zato však vždy při rekonstrukci laboratoře našel na střepech zkumavek podivnou hmotu, která upoutala svou strukturou jeho pozornost. Zkusil ji tedy (jak bylo jeho zvykem) zředit svou močí a přidáním pravého žateckého ječmene vznikla tekutina, která svou návykovostí dalece převyšovala návykovost pervitinu: pivo! Z výroby a distribuce piva konec konců tato lóže těží dodnes. Špičky scientologické společnosti (mimo jiné i Tom Cruise a Vladimír Špidla) však nedávno naznačily možné propojení mezi oběma klany, spočívající v pokusech s mísením piva s pervitinem a naopak. Poukazují tak patrně na hanebnou snahu obou klanů proniknout a ovládnout trh s energetickými drinky. Například v sousedním Mostě již byla na pultech zaznamenána podivná nápojová novinka s názvem Beervitin, která by mohla být první indícií vzniku výše zmíněného kartelu Chlebeček-Vojtowicz. Faktem však zůstává, že před veřejností a médii zůstávají oba klany i nadále znesvářené. Leopold Chlebeček se dokonce nechal slyšet v romském vysílání svobodné evropy, že ..." toho gádža Vojtowicze, nám byl čert dlužen... (!)".

Současnost[edit | edit source]

V současné době je Gasthaus zum Voyta ovládán klanem Vojtowiczů, z čehož vyplývá, že hlavním předmětem podnikání, pomineme-li nedávné spekulace o propojení s konkurencí,je nechvalně proslulé pivo. Jedná se v podstatě o dva druhy piva jejichž neoficiální názvy zní: König Karl lager a Sant Peter naturtrüb. Rozdíl mezi nimi je v délce zrání moči, kterou Vojtowiczové de facto "stáčí" na místním koupališti v rámci celého klanu.

Nádrž na moč v areálu pivovaru klanu Vojtowiczů. V pozadí krádeží získaná budova stáčírny, pod níž se nachází jedny z mnoha močových sklepů ve Vysoké Peci určených pro zrání piva

U König Karl lageru se moč nechává týden zrát v hliněných nádobách za tímto učelem dovezených až z Pekingu. Důsledkem toho pivo získává neodolatelnou a plnou karcinogenní chuť. Pivo Sant Peter naturtrüb v podstatě obsahuje moč neřeďenou a prostou jakéhokoli zrání, čímž pivo nabývá na čerstvosti a k nosním receptorům lahodnému močovinovém zápachu. Místnímu obyvatelstvu jsou však oba druhy podávány pod komerčnímy názvy Zlatopramen a Březňák. Laická veřejnost si pod tímto názvem patrně vybaví ústecký pivovar s dlouholetou tradicí, avšak člověk znající místní poměry a zejména slang používaný klanem Vojtowiczů moc dobře ví, že slovo Zlatopramen má pro Vojtowicze nejen obchodní význam. Znamená právě onu tekutinu, z níž plynou veškeré přijmy klanu. Volně etymologicky lze to slovo vysvětlit asi takto: v Gasthofu podávané pivo je vlastně peněžní pramen tedy pramen zlata, čili zlatopramen. Místní pivo způsobuje velmi rychlou a silnou závislost, které již propadají nejen místní občané ale i domácí zvířata a dokonce i rostliny, jež rostou na pivem nasáklých pozemcích Vojtowiczů. Prvním, velmi známým případem mimolidské alkoholové závislosti a vůbec prvním na alkoholu závislém zvířeti na světě vůbec, je pes Chusta, patřící místnímu alkoholikovi a toxikomanovi Pjotru Nuchedalovi.

I přes to, že pivo klanu Vojtowiczů zbůsobuje obrovské sociální a zdravotní problémy domorodému obyvytelstvu, pokračuje nadále despotický, egoistický a narcistický klan vedený dvojicí exhibicionistických vůdců (der Grosser Karel und Schrecklicher Péťa) ve vývoji a zlepšení tohoto nápoje a tím zvýšení zisků z prodeje, které jsou nutné pro konání "kulturních" a "sportovních" akcí pro všechny věkové skupiny. Od této strategie si Vojtowiczští pivobaroni slibují získání dalších lidí závislých na pivu, jejich postupnou závislost, posléze demenci a konečně nadvládu nad obcí, které dosáhnou svržením současné legitimní vládnoucí dvojice Csapék - Mieksatkow, v místním podsvětí známé spíše pod přezdívkou Laurel a Hardy. Aby dosáhli svého cíle nebojí se užívat věcí tak ostudných, jako je destrukce zdravé morálky, vůle a zdraví jakožto zásadních venkovských hodnot.
Jako neblahý důkaz zvrácené touhy po moci vysokopeckých pivobaronů je neoficiálně uznané převzetí místa předsedy místního fotbalového klubu TJ Baník Vysoká Pec. Na místo byl sice dosazen retardovaný pracovník obecní brusírny levných kopií diamantů Ludwig van Hoolka. Jelikož ale van Hoolka udělá v podstatě cokoli i pro nepatrný doušek močovinového piva, není o skutečných vládcích vysokopeckého fotbalu sebemenších pochyb.