Hotel Komsomol

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hotel Komsomol jak má vypadat po dokončení

Hotel Komsomol se buduje v Moskvě již od roku 1962. Posledních 20 let je před dokončením; má mít 150 pater, z nichž je dokončeno cca 32. Komsomol se stane po svém dobudování v XXIV. XXIX. XXXI. XXXIII. pětiletce dominantou Moskvy.

Proč to jde tak pomalu[edit | edit source]

Ač se zdá, že sovětští technici a inženýři si válí šunky, a proto jde výstavba tak pomalu, opak je pravdou! Pracují usilovně celé dny i noci, avšak stavba se komplikuje, především dodávky betonu jsou nedostatečné, nepravidelné a nekvalitní. Beton je dovážen z Alachatarjubinské AO po železnici do Jakutsku, letecky do Tallinu, po silnici do Oděssy, lodí do Suchumi a potom nákladními žigulíky do Moskvy. Mnoho dodávek však na své určení nedorazilo, především vzhledem k přeložení a potopení lodí; jejich snaha na vyzdvihnutí ze dna moře byla marná – mnohé záchranné lodě se potopily s nimi také.

Další problematickou dodávkou je počítačový systém; dodané stroje typu Elektronika 666 se přehřívají, to způsobuje praskání betonu a zvyšuje stále více nároky na jeho dodávky. Také musíme připustit jisté problémy týkající se elektrického a plynového vedení; obě dvě byly zapojeny ještě před dobudováním konkrétních podlaží hotelu, což vedlo k smrtelným zraněním mnohých dělníků. Zodpovědným pracovníkům však bylo odpuštěno; získali naopak speciální poukázku na zimní lyžování v horách na Sibiři.

Nejen to však ztěžuje celou výstavbu; dalším problémem je samozřejmě sypkost podloží, s níž samozřejmě nemohli sovětští projektanti počítat, jelikož by to jejich počítače Elektronika 666 spočítat nedokázaly.

Díky tomuto problému došlo k naklonění celé rozestavěné budovy zhruba o 150 stupňů, což donutilo mnohé techniky změnit orientaci pokojů (tam, kde měly být podlahy jsou stropy apod.), muselo být přehodnoceno mnoho dalších prvků a faktorů. I přes tyto obtíže sovětská veřejnost nadšeně věří v otevření hotelu ještě v XXXIII. pětiletce, jak bylo již na začátku uvedeno.

S tématem souvisí[edit | edit source]