Joachim Brueghel

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Joachim Brueghel, jak ho nakreslil prastrýc Pieter.

Joachim Brueghel (čti bhrkchekchel) byl činorodý multikulturní buditel, lidový filosof a propagátor vlastních citátů. Ačkoli se narodil kdesi v Belgicku, již odmala byl životem a pěstounskými prarodiči (kolotočář a běhna) vláčen po mnoha krajích evropského kontitentu. Když se mu dostalo náležitého vzdělání v jakési školičce v nizozemském Naardenu (tam, co odpočívá v nepokoji J.A.K.), ohodnotil své dětství jako nevýrazně blátivé, se spoustou umáčených vzpomínek opepřených orvanými okvětními plátky zablácených tulipánů. Tento citát podle mnohých naprosto dokonale vystihuje Joachimovu naprostou dokonalost, podle dalších dokazuje, že byl pan Brueghel naprostý blb.

Mistr citátů[edit | edit source]

Necitaty2.png NECITÁTY
Vám poskytnou spoustu dalších citátů.

Jak již bylo uvedeno, Joachim Brueghel je pověstný především svými citáty. Byl to pravděpdoobně on, kdo z citátů udělal to, čím jsou dnes, tedy univerzální a elegantní poučky, kterými se můžete blýsknout při prakticky každé příležitosti. Kromě toho, že citáty sbíral (z této činnsoti vzešla jeho kniha Grote boek van de citaten, wijsheid en gezegden), také citáty vymýšlel.

Raná tvorba[edit | edit source]

Joachim neměl pro tvorbu citátů žádný zvláštní talent, podle kritiků dokonce neměl ani špetku literárního umu, proto mu nějakou dobu trvalo, než se vypracoval a dostal do dovednsoti bravurního mistra citátů. Musíme mu proto odpustit, že jeho první citáty i přes svou vytříbenou čistotu jaksi postrádají lidský rozměr, neboli nějaký smysl a poučení. S trochou sprostoty by se dalo i říct, že jsou o ničem. Pro ilustraci několik takových citátů uvádíme:

Les poznáš podle stromů, vodu podle vody.
Schovávej se, dokud tě nenajdou, budeš schovaný.
Zámek není jen ve dveřích, alebrž i na kopci.
Když desetkráte korunku zahodíš, o desetikačku přijdeš.

Vrcholné citáty[edit | edit source]

Vrcholná díla Joachimova citátového umění jsou proslulá svou ostrou břitkostí, svou jemnou křišťálovou vznešeností a svou tvrdou, ale podajnou symbollikou. Ba co víc, tyto citáty jsou dokonce tak proslulé, že mnohé z nich byly v průběhu času ukradeny lidmi s velkým společenským potenciálem, leč s malou představivostí. Všichni jsitě znáte tyto citáty, které vymyslel právě Joachim Brueghel:

Jestli chcete zabít prase, tak vám slibuji jen krev, pot a slzy.

—Druhou polovinu tohoto citátu si přivlastnil Winston Churchill.

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská blbost

—Tuto větu údajně pravil pan Albert Einstein.

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až ho budeš opouštět.

—Že tohle řekl Konfucius? To sotva.

Pozdní tvroba[edit | edit source]

Když Joachim Brueghel dosáhl důchodového věku, ozvalo se jeho nezřízeným cestováním a posedáváním v chladnu podlomené zdraví a promítlo se do jeho mentálního stavu. Joachimovy citáty přestaly být tak vytříbené a naopak začaly být stále méně a méně vybíravé, až dosáhly značného stupně obscénosti a vulgarity. Jak už to bývá, právě tyto citáty jsou dnes nejpopulárnější.

Většina lidí je jako silnice - nízko postavení, špinaví a pořád se po nich někdo vozí.
Politika je jako vana sraček, jak se jendou namočíte, smrdíte napořád.
Chlap je jako kohout. Dejte mu nějakou mladou slepici a hned se začne naparovat.
Chlap je spíš jako pila, bude ji chtít přeříznout.

Uznání[edit | edit source]

Ač je to k nevíře, Joachimu Brueghelovi se za jeho příkladnou a významnou činnost nikdy žádného velkého uznání nedostalo, nepočítáme-li ony ukradené citáty a zvrhlý obdiv k jeho zvrhlým pozdním výtvorům. V poslední době velkých společenských změn se ale i Joachimu Brueghelovi zablesklo na lepší časy, kupříkladu byly na jeho počest založeny Necitáty a údajně se připravuje i několik sbírek Brueghelových citátů.