Mrazák

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Infoiko.png Související informace obsahuje
Regál Osvěta©

„Jsem nad věcí.“

- Lednička o mrazáku

Mrazák je zařízení, ve kterém je zima. A to dokonce větší zima, než v lednici. Pokud se globálně oteplí, budeme potřebovat víc mrazáků.

Split-arrows.png Tento článek nemá skoro nic společného s článkem Mrazík.

To je dobře, kdyby byly stejné, nebyl by důvod, aby se jmenovaly jinak.


Typy mrazáků[edit | edit source]

Zděšený majitel mrazáku právě odhalil, že mu doácí skřítci žerou maso.

Je několik typů mrazáků a všechny jsou určeny k uchovávání. Odlišnosti nastávají až tehdy, když chceme vědět, co přesně má ten který mrazáček uchovávat. Do většiny z nich se dává k uchování jídlo, protože neuchovalé jídlo je jídlo nepoživatelné a fujovaté. Horší je to s nápoji, zvláště se nedoporučuje dávat do mrazáku pivo, protože by láhev mohla řízením prapodivných temných sil prasknout a drahocenná zlatavá tekutina by se vylila. Z odlišných, ale také značně nepříjemných důvodů se nedoporučuje ani vylitou zlatavou drahocennou z mrazáku vylizovat, zvlášť ne za použití vlastního jazyka.

Používáme-li mrazák pro účely uchovávání jídla, je možné, že se nám tam nastěhují domácí skřítci, kteří tam pak žerou zmrzlé maso. Také si staví primitivní iglů a miniaturní sjezdovky. Jelikož nejsou skřítci klasifikování jako jídlo (nejste-li Číňan), není dovoleno je používat jako náhradu za sežrané maso.

S humanoidy uvnitř ale souvisí druhé nejčastější použití mrazáků - na uchovávání lidí. Od úsvitu věků totiž lidstvo provází utkvělá představa, že v budoucnosti bude možné vyléčit veškeré nemoci a oživit mrtvé, a z tohoto důvodu se vždy snažili postarat se o to, aby zůstali po smrti pěkně někde vcelku a bylo je tak možné v budoucnu oživit. Nikdo se samozřejmě nezamyslel nad tím, kdy ta budoucnost přijde, ani kdo by chtěl mít planetu plnou oživených mrtvol z dávnověku.

Prvopočátky mrazáků[edit | edit source]

Poprvé se mrazáky pokusili vyrobit staří Egypťané. Šlo jim jen o druhé užití, tedy o uchování mrtvol, díky dvěma sklizním v roce nebylo v Egyptě nikdy nutno uchovávat potraviny. Se stavbou mrazáků byly samozřejmě problémy, především proto, že v Egyptě nikdo nevěděl, co je to zima, natožpak led a mráz, svůj podíl trablí ale přinesla i neznalost elektřiny, která by mrazáky poháněla. Není proto divu, že první mrazáky byly obrovské neefektivní stavby (z nějakého důvodu, patrně kvůli směrem nahoru rostoucí lenosti, jehlancovité) postavené z ohromných kamenných bloků.

Mrazáleum v Halikarnásu

Vývoj pokračoval ve starověkém Řecku, ani jejich mrazáky ale nebyly nijak zvlášť funkční, i když kupříkladu takové Mrazáleum v Halikarnásu to odtáhlo až na jeden z divů světa.

Později se upustilo od pokusů využít mrazáky k uchování lidí a začalo se soustředit na potraviny. K tomu sloužily mrazáky falešné (místnosti a skříně naplněné ledem, který pomalu tál a mrazil tak ostatní věci uvnitř), až po později vynalezené mrazáky pravé (skříňka poháněná elektřinou, s tajuplným zařízením uvnitř). Nutno podotknout, že falešné mrazáky si vyžádaly spoustu obětí na životech, jelikož jejich vlastníci se snažili led získat rozřezáváním zamrzlých řek.

Vrchol mrazáků[edit | edit source]

K uchovávání lidí se vrátilo až Rusko 20. století. Oba předpoklady - vynález elektřiny a mrazivé zimy - zde již byly splněny, a tak se stalo, že byl mrazák pro uchovávání lidí konečně úspěšně vynalezen. Kvůli nemalým prostředkům nutným k vybudování a udržování mrazáku se však mrazivé pocty uchování na věčnost dostalo jen jedinému člověku - soudruhu Vladimíru Iljiči Leninovi.