OSPV

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pavucina.svg

Tento článek je opuštěný.
Prosíme, oprašte ho a vytvořte na něj v ostatních článcích co nejvíce odkazů.
Nezapomeňte potom odstranit tuto šablonu.
Kdo to neudělá, tomu ruka upadne a internet spadne!

„Plynem a sekerou“

- motto
Střet mezi jistým kmenem ze Sibiře a sborem svobodných občanů OSPV nedaleko nějaké bezvýznamné malé říčky. OSPV slavně zvítězila s velmi nízkým počtem padlých občanů (cca 211 000). Na Mírové konferenci byl dohodnut věčný mír.

OSPV (Občanská Strana Přírodního Výběru) jest nejmocnější, nejsilnější, nejúspěšnější a nejvelkolepější stranou v impériu Rzeczpospolita (tedy Čechy, Polsko, Horní Uhry, Uhry, Slovinsko, Bulharský chánát a Chorvatský banát). Její vliv sahá kolem celé planety, strana v současnosti ovládá 6 a půl miliardy lidských bytostí, toto číslo se ovšem neustále snižuje v souvislosti s plněním stranických závazků.

Organizace byla založena z popudu největších mozků světa organizovaných v lize OVVJ (Organizace Výjimečně Vyspělých Jedinců) někdy na podzim za úsvitu věků (dle nové kalendářní nóty OSPV). Přímé okolnosti vzniku jsou zahaleny tajemstvím a samotní zakládající členové obestřeli historii strany neprostupným informačním embargem. Jisté však je, že strana vznikla jako nutná reakce na vzestupující radikalitu a vydělování menšin spojené s nárůstem agresivity a nesnášenlivosti.

Tvrdý, ale spravedlivý program[edit]

OSPV je stranou, která si vzala za svůj svazácký úkol zbavit svět veškerého zla a používá k tomu velmi vybraných metod. Vedením strany jsou pověřeni samí vzdělaní, krásní a chytří lidé, a tudíž je to strana velmi, ale velmi populární. Programově je strana velice vyvážená, nabízí odpověď na veškeré otázky a účinnou pomoc, kterou jiné strany nejsou schopny poskytnout. OSPV používá moderních metod a ve svých názorech opírá se o tradici, historii i filosofii. Její program je jasný:

  • Boj proti světové bídě. Strana plánuje zbavit svět 95 % populace. Výběr bude přísný a tvrdý, leč spravedlivý.
  • Boj proti zbytečnostem. Budou vykáceny lesy a zavezena jezera. Světový deštný prales bude taktéž vykácen, na jeho místě vznikne velká betonová plocha. O využití této plochy se bude jednat později.
  • Boj proti nevěřícím O jaké něvěřící jde, strana dosud nespecifikovala.

Toho chce OSPV dosáhnout několika způsoby:

  • Pravidelné injekce moru pro vybrané občany. Strana má za to, že to bude mít blahodárný vliv na celou populaci.
  • Redukce porodnosti Možnost mít styk a děti bude mít jen vrchních 10 občanů.
  • Pracovní doba nonstop sedm dní v týdnu – Občan bude mít dvě hodiny volného času v neděli odpoledne, během nichž bude muset sedět na židli a upřeně zírat před sebe.

Z těchto i dalších důvodů je strana velmi, ale velmi populární.

Tvrdé, ale spravedlivé odkazy[edit]

Oficiální stránky