18. století

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Metla.png

Tento článek je potřeba pěkně dojebat a upravit.

Potřebné úpravy: necy-wiki-styl

18. století je stoletím, v kterém se odehrává děj hry empire: total war. Jelikož autor tohoto článku hru hrál, tak vám může podat nezkreslené informace z této doby. Celé století je sturčně charakterizováno historiky jako ten moment, kdy Benátská republika povstala a ovládla celý svět, proto budeme celé století popisovat optikou dějin Benátské republiky. Nutno podotknout že autor hrál mód s menšinovými frakcemi.

Nesměle začátky[edit | edit source]

Benátská republika začínala na začátku 18. století, tedy roku 1700 pouze s jedním malým územím rozprostírajícím se překvapivě okolo města Benátky a s nějakým územím pod řeckem, které ani nestojí za řeč. Ze severovýchodu Benátská republika sousedila s nafoukanou rakouskou říši, z jihu s několika dalšími italskými státy a z východu s enklávou Španělska, které si dovolilo do Itálie drze strkat nos. Benátská republika měla vřelé diplomatické vztahy se všemi státy, protože všichni mají rádi malé a bezvýznamné státy.

Africké tažení[edit | edit source]

Na počátku století bylo nutno vyházet některé neschopné politiky, které si benátský lid zvolil, z oken. Toto je praxe která se později velmi osvědčila. Benátčané sice disponovali obstojnou armádou, nikoliv však dostatečnou k rychlému ovládnutí celé Itálie natož pak k válce se španělskem nebo rakušáky, kteří by se jistě k válce o Itálii rádi přidali. Proto se Benátčané rozhodli hodit svůj sen o sjednocení Ithistona čas k ledu. Místo toho se rozhodli dobýt severní Afriku než ji dobíjí ti proradní Španělé. V té době ovládali severní Afriku barbarské státy, primitivní vazalové Osmanské říše kteří si usmysleli vyhlásit válku všem Evropanům a okrádat lodě ve středozemním moři. Proto je všichni v Evropě nesnášeli a jejich dobytí znamenalo co do mezinárodních vztahů spíš plusové body. S jediným spojencem barbarů, Osmanskou říši se dařilo Benátčanům udržovat dobré vztahy skrze obchodní dohody a tak měli Benátčané k zmasakrování barbarů volnou ruku. S takovou vyhlídkou přikročili Benátčané ke svému plánu bohužel však se ukázalo, že plán byl velmi smělý. Benátčané potřebovali svou armádu přepravit loděmi na druhý břeh středozemního moře, které však bylo plně okupováno barbary. Sotva Benátčané naverbovali armádu a vypravili lodě hned připluli barbaři s velkou flotilou a loď i s armádou potopili. Mnohokrát se Benátčané snažili tajně proklouznout kolem barbarské flotily a vylodit se v Africe, vždycky marně. Nakonec Benátčané využili chytré lsti. Diplomaticky si zajistili průchod pro svá vojska až do nejjižnějšího cýpu Itálie. Zde vojsko trpělivě čekalo na loď, které se podaří proklouznout až sem. Jakmile se taková loď objevila, měli Benátčané vyhráno, nebyl problém armádu nalodit, přeplavit přes moře do Afriky a zde armádu vylodit během jednoho tahu. V 18. století se historie odehrávala na tahy s délkou 1 tah za 1/6 roku. Jakmile se benátská armáda vylodila v Africe, nic nebránilo tomu, aby se benátský hněv přehnal barbarskými státy a Benátky se náhle staly velmocí středozemního moře.


Neverscript.png
Dějiny světa
Velký třesk (stvoření světa) - Pravěk (lovci mamutů - doba plastová) - Starověk (antika - rok nula - starověký Říp) - Středověk (křižácké výpravy) - Renesance - 17. století - 18. století - 19. století - 20. století (1. světová válka - 2. světová válka - 3. světová válka - studená válka - teplá válka) - 21. století - 22. století - 48. století - Věčnost