17. století

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Asasíni.jpeg

17. století trvalo sto let. Evropané vášnivě kolonizovali zbytek světa, ať to byla opuštěná země nebo narvaný indický slum. Francouzi zaznamenali jednu výhru, když pro sebe ukořistili Luisy Janu. Angličané obsadili New York. Portugalci kolonizovali Brazílii, Španělé zbylou Ameriku, Karlovarci jihozápadní Afriku, Nizozemci pluli do Indočíny, ovšem království kněze Jana stále nikdo nenalezl.

Utopické představy a díla Tomáše Moreho (tzv. socialismus) jsou naštěstí nadále ve stádiu hibernace. Populární je barokní umění, jde tedy o Století baroka a nesmyslných náboženských válek.

Evropa[edit | edit source]

Rakousko-Uhersko bylo nuceno podepsat Žitvatorocký mír s Osmanskou říší (…který ani nevydržel příliš dlouho), aby se mohlo soustředit na rebelie Moravanů a Slováků. Češi – už tradičně – vyčkávali jak se celá situace vyvrbí a užívali si privilegovaného postavení díky Rudolfu II. Když to začalo vypadat nadějně, zvolili si čeští pánové krále, který vládl pouze v zimě, a tak měli Čechy na zbytek roku pro sebe. Celá sranda skončila v bitvě na Bílé hoře. Češi končí opět druzí.

Angličané se rozhodli pro zákaz španělské boty, Francouzi pro nevyhratelnou válku se všemi, Němci první mušketou zastřelili Martina Luthera, křesťanského kritika katolické církve a prvního Němce-černocha. A němečtí horníci v Zinnwaldu objevili nový kov — lithium. Lichtenštejnci dědičně získali Lichtenštejnsko, ale mysleli si, že je trochu větší.

Během Třicetileté války, kterou Češi rozpoutali (jak jinak), se do sebe pustili katolíci s protestanty, katolíci s muslimáky, katolíci s katolíky, katolíci s nekatolíky, lutheráni s kalvinisty, Švédové s Rakušany, fanatici s příčetnými apod. Toto je nazýváno tzv. Velké papežské schizma, protože katolíci a protestanti měli své vlastní papeže. Švédové se bez ohledu na jakéhokoli papeže snažili plenit i českou zemi, obléhali Prahu, kde jim pomohli brigády z Brna a snad i Slezska. Obojí Švédové ušetřili, protože malé vísky údajně neplení ani tam nebylo co plenit.

České země[edit | edit source]

Schwarzenberkové získali zámek Hluboká a ovládli Lihočeský kraj.

Afrika[edit | edit source]

Afričané čekali, kdo je zotročí v tomto století.

Blízký východ[edit | edit source]

Pěknou ostudu si trhli Portugalci, kteří museli opustit Omán a následně ještě přišli o velkou část kolonií ve východní Africe na úkor právě Ománu.

Asie[edit | edit source]

Dynastie Ming ustupuje dynastii Ling a jejím spojencům z dynastie Fing, aby se všichni následně spojili v neúspěšném boji s dynastií Čching. Dynastie Ting je nadále v exilu a Japonci na celý svět definitivně hážou bobek.

Mughalská říše dobyla výraznou část Indického subkontinentu a z východní strany začala okusovat Persii. Osmanská říše okousala Persii zase ze západu.

Do Indie připlouvají další Evropané, kteří chtějí ochutnat indickou krávu nebo čaj. Vietnamci otvírají první večerku, Singapur je chudý, protože finančním centrem je stále Malacca. Ovšem Angkor Vat zatím nikdo nedokázal nalézt.

Amerika[edit | edit source]

Do Brazílie se ve velkém začala dovážet indická kráva. Spojením indického mléka, brazilského cukru vzniká indiánská káva, luxusní vývozní artikl. Dále se ve velkém začal vyvážet Amazonský prales. Mahagonský kmen podává stížnost na mezinárodní arbitráž. Ta se vyřešila pořádáním prvního mistrovství světa v genocidě od dob Pizzarra s Cortézem. Ovšem Makču Pikču zatím nikdo nedokázal nalézt.

V pozdějším USA je založen Harvard a rok poté Elbonijská univerzita a pražská Necykloverzita.

Austrálie[edit | edit source]

Zdá se, že tu nic není. Jako by zatím Austrálii nikdo nedokázal nalézt.

Osobnosti[edit | edit source]

Blaise Pascal byl génius, hypochondr a výborný kuchtík


Neverscript.png
Dějiny světa
Velký třesk (stvoření světa) - Pravěk (lovci mamutů - doba plastová) - Starověk (antika - rok nula - starověký Říp) - Středověk (křižácké výpravy) - Renesance - 17. století - 18. století - 19. století - 20. století (1. světová válka - 2. světová válka - 3. světová válka - studená válka - teplá válka) - 21. století - 22. století - 48. století - Věčnost